Vårt arbete

Vi hjälper djur över hela världen. Från direkta insatser till politiskt arbete med lagstiftning på högsta nivå. Vi har valt ut fyra huvudområden där vi kan hjälpa flest behövande djur så effektivt som möjligt. Läs mer och stöd vårt arbete idag:

Vi arbetar för att stoppa misshandeln och utnyttjandet av vilda djur.

Vi arbetar för att stoppa massavlivningar av hundar och ge hemlösa hundar bättre liv.

Vi arbetar för bättre välfärd för miljarder djur inom världens lantbruk.

Vi både förebygger i utsatta regioner och rycker ut med akut hjälp till djur som drabbas av katastrofer.

Vi ser företag som en viktig aktör när deras verksamhet berör djur och de kan förbättra djurs välfärd.

Vi undervisar veterinärer, lärare och skolbarn om att djurs välfärd är viktig.