fireworks for celebration

Riksdagen måste rösta för hårdare regler mot fyrverkerier!

Nyheter

Vi vill se kraftfulla åtgärder mot fyrverkerier, som orsakar så mycket lidande för både människor och djur. Tillsammans med sju andra organisationer har World Animal Protection Sverige därför skickat ett öppet brev till riksdagens försvarsutskott som snart ska behandla frågan.

Tyvärr är det inte ovanligt i Sverige att både tama och vilda djur drabbas så svårt av fyrverkerier att de dör. Explosionerna och smällarna kan också leda till fysiska skador på människor och svåra plågor för psykiskt sköra personer. Fyrverkerierna är dessutom en miljöfara, eftersom de kan sprida skadliga ämnen i naturen och starta allvarliga bränder.

För oss är de obegripligt att många fortfarande är så okänsliga eller likgiltiga för andras lidande att de tycker att fyrverkerier är något festligt att smälla av vid nyår och andra tillfällen.

Hur ”festlig” är en nyårsafton för en husse och matte som ser en älskad fyrbent familjemedlem skaka av rädsla, flämta med tungan hängande ut ur munnen och skräckslagen krypa ihop på badrumsgolvet, när rutorna vibrerar av smällar? Eller hur ”festligt” är det när fåglar, harar och ekorrar skadas och dör av briserade nyårsraketer?

Minimera skaderiskerna

Tendensen är dessvärre att användningen och importen av fyrverkerier ökar. Den dystra olycksstatistiken visar att det helt uppenbart inte räcker med dagens regelverk för att få bukt med problemen. Det är hög tid att riksdagen drar en skarp gräns för vem som ska få använda fyrverkerier för att minimera skaderiskerna.

Ledamöter återkommer år efter år med motioner i riksdagen om att det i Sverige ska vara förbjudet att använda fyrverkerier för privatpersoner som inte är särskilt utbildade för att hantera fyrverkerier med ordentliga säkerhetsrutiner.

Nu i mars är det dags för försvarsutskottet att behandla en ny sådan motion, skriven av socialdemokraten Ingela Nylund Watz. I motionen uttrycker hon stor oro över situationen:

Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort problem runt om i Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår. De orsakar olyckor med personskador, förstörelse, bränder, nedskräpning och negativ miljöpåverkan. De medför dessutom ett stort lidande för många djur”.

Mot bakgrund av det allvarliga läget hoppas vi att försvarsutskottets ledamöter inte tvekar att rösta ja till Ingela Nylund Watz’ motion – för att skydda människor, djur och miljö.

Öppet brev

Hjälp djuren!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins stora utsläpp av växthusgaser och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare och hållbarare värld.

Hjälp djuren

 

Det är hög tid att riksdagen drar en skarp gräns för vem som ska få använda fyrverkerier för att minimera skaderiskerna.

Läs mer..