Djurvänliga reservat

Djurvänliga reservat

World Animal Protection bidrar till att vilda djur får skydd i djurvänliga reservat, där de kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Vilda djur som levt långa liv i fångenskap kan tyvärr få det svårt att klara sig själva i frihet i naturen och då kan reservaten vara ett djurvänligt alternativ för dem.

Vi stödjer:

  • Björnreservaten Balkasar i Pakistan och Libearty i Rumänien
  • Elefantreservat i Frankrike och Sydostasien
  • Cetacean Alliance som upprätthåller havsreservat för valar och delfiner runt om i världen (Whale Heritage Sites)

När turismen minskade under coronapandemin tvingades många elefantanläggningar i Asien att stänga och säga upp sin personal, medan de återstående fick anstränga sig till det yttersta för att ta kunna ta hand om sina elefanter. Våra supportrar har bidragit ekonomiskt till 13 elefantvänliga reservat för att hjälpa dem igenom den här svåra tiden.

Djurvänliga reservat

Björnreservatet Balkasar i Pakistan

I reservatet i Balkasar i Pakistan tar Bioresource Research Centre (BRC) sedan 2010 hand om björnar, med stöd från World Animal Protection. Björnar som utsatts för så mycket lidande att de inte kan klara sig själva i naturen.

Här kan björnarna leva i trygghet i naturlig miljö. De kan klättra, svalka sig i vattnet och njuta av sin frihet, leka i det gröna gräset och äta blåbär och honung. Reservatet är en fristad för björnar som tidigare utnyttjats för underhållning.

I Balkasar ska björnarna få bete sig som vilda björnar. Deras skador och den grymma behandling de utsatts för i fångenskap innebär att de inte kan återvända till ett liv i naturen. Här får de ändå ha sina egna revir och kan bygga och gå i ide. Nya björnar som tas emot får också tillräckligt mycket utrymme för att kunna markera egna revir och bete sig som de redan bofasta björnarna.

Björnarna tas om hand efter sina särskilda behov. Vissa björnar på reservatet har lidit så svårt i sina tidigare liv att de är för svaga för att leva i huvudinhägnaden med de andra. Därför byggdes en inhägnad där björnar med särskilda behov kan övervakas extra noggrant av Balkasar-teamet och får den omsorg de behöver.

En del av björnarna i Balkasar har utnyttjats för en mycket grym pakistansk tradition som kallas björnhets. Björnkamperna blev populära i England på 1700-talet. Numera förekommer björnhets bara i Pakistan, trots att den egentligen är olaglig i de flesta delstaterna..

Björnarna tvingas in i ett fruktansvärt liv av stress och smärta, från det att de fångas i naturen som små ungar, tills de dör eller befrias från sina plågoandar. För att björnarna ska få svårare att försvara sig, tas deras tänder och klor bort eller slipas ner. Sedan binds de fast och hundar hetsas att anfalla dem.

Tack vare generöst stöd från våra supportrar har World Animal Protection och BRC kunnat samla in omfattande uppgifter om björnhetsen sedan 2008, via ett växande nätverk av övervakningsteam i Pakistan. Eftersom verksamheten är olaglig kan lokala myndigheter ingripa efter tips från våra lokala team och befria björnar, så att de i stället får komma till BRC:s djurvänliga reservat i Balkasar.

Björnreservatet Libearty i Rumänien

Sedan 2005 har reservatet Libearty varit en rumänsk fristad för björnar, som lämnat ett liv av lidande bakom sig. Där tas de om hand av vår samarbetsorganisation AMP Verksamheten finansieras med stöd från bland andra World Animal Protection och genom att reservatet tar emot besökare.

Vid staden Zarnesti mitt i Rumänien har björnarna ett stort ekskogsområde på 69 hektar att röra sig på. Libearty är världens största reservat för brunbjörnar. Över hundra björnar har ett tryggt hem här, med möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden. De kan fritt ströva omkring i reservatet, simma, plaska i dammar och klättra i träd. Veterinärer finns på plats och ser till att björnarna får den vård de behöver och mat som är anpassad till varje björns behov.

Besökarna måste vara noga med att visa respekt för björnarna. För att se till att besöken sker utifrån björnarnas behov delas besökarna upp i grupper på 50 personer som leds av reservatets egna guider. Varje år är det omkring 30 000 personer som kommer på besök.

De flesta björnarna i reservatet har räddats från grymma liv bakom galler där de blivit turistattraktioner, som ägarna har kunnat tjäna pengar på. I Rumänien är det tyvärr inte ovanligt att björnar hålls i burar på alla möjliga ställen där det finns turister, som restauranger, hotell och bensinstationer. Sådana här grymheter pågår trots att det är olagligt att hålla björnar i privat fångenskap i Rumänien.

Andra kommer från djurparker, där de inte hade det bra. I Rumäniens djurparker lever björnarna ofta under svåra förhållanden i små, slitna burar. Björnarna har inte möjlighet att bete sig naturligt i de deprimerande och stimulansfattiga miljöerna, som ofta mest består av betong och järngaller.

Djurvänliga reservat

Elefantreservatet Elephant Haven i Frankrike

I Frankrike skapade Sofie Goetghebeur och Tony Verhulst 2021 Europas enda reservat för elefanter med stöd från bland andra World Animal Protection. Än så länge finns bara två elefanter i reservatet: Gandhi och Delhi.

Både Sofie Goetghebeur och Tony Verhulst har erfarenhet av elefanter från sin tid som anställda på Antwerp Zoo i Belgien. De har startat Elephant Haven som en lugn och trygg plats för elefanter som behöver ett nytt hem, efter att tidigare ha uppträtt på cirkusar eller hållits i djurparker i Europa.

För tyvärr är det inte alltid möjligt att återanpassa elefanterna till sina naturliga livsmiljöer, efter ett kanske långt liv i en cirkusmanege eller i en inhägnad på en djurpark. För de elefanterna vill det nyöppnade reservatet i Frankrike vara ett djurvänligt alternativ, där de kan bli omhändertagna på sina egna villkor och få utlopp för sina naturliga beteenden, i så stor utsträckning som möjligt.

Först på plats i det nya reservatet var Gandhi, en asiatisk elefanthona som föddes i frihet 1969. Redan som liten fångades hon in, troligen I Thailand, och har sedan dess levt ett långt liv i olika djurparker. Delhi är född 1983 och har levt ett djurparksliv i Tjeckien, sedan hon kom dit från Vietnam när hon bara var tre år gammal.

I Elephant Haven är tanken att elefanterna ska få leva ett så naturligt liv som möjligt på ett 28 hektar stort område, med träd, buskar, gräs, porlande bäckar och en sjö att bada i. Besökare får inte ha någon direktkontakt med elefanterna. Det är bara tillåtet att titta på elefanterna på ett respektfullt avstånd, för att de inte ska bli störda i sin skyddade inhägnad.

Djurvänliga reservat

Havsreservat för valar och delfiner

Whale Heritage Site är en utmärkelse som sedan 2019 delas ut av det internationella djurskyddsnätverket World Cetacean Alliance, för att skydda valar och delfiner. World Animal Protection stöder det här arbetet med att upprätta djurvänliga havsreservat runt om i världen.

Hittills har fem havsreservat fått status som Whale Heritage Site: Tenerife-La Gomera Marine Area i Spanien, Dana Point i USA, Hervey Bay i Australien samt Algoa Bay och Bluff, som båda finns i Sydafrika.

Läs mer

Statusen som Whale Heritage Site ger turistbranschen nya möjligheter att stödja platser som värnar om den marina miljön och biologiska mångfalden. Det är en tydlig konsumentupplysning, som gör det lättare för turister att välja djurvänliga resmål med en ansvarsfull val- och delfinskådning. Där man kan uppleva de stora havsdjuren på ett respektfullt sätt i deras naturliga miljö.

För att kvalificera sig för utmärkelsen Whale Heritage Site måste kandidaterna uppfylla en rad kriterier. Det handlar om förmågan att skydda valar och delfiner genom att skapa ansvarsfulla och långsiktiga relationer till djuren. För att en plats ska uppfylla statusen som Whale Heritage Site krävs ett brett åtagande:

  • Att visa respekt för valar och delfiner genom att titta på dem på avstånd
  • Att uppmuntra en respektfull samexistens mellan människor, valar och delfiner
  • Att bedriva forskning och utbildning
  • Att verka för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.