delfin kolmården onaturlig miljö

Svenskarna vill ha en djurvänlig flytt av Kolmårdens delfiner

Nyheter

En klar majoritet av svenskarna ställer sig bakom vårt krav att Kolmårdens tolv delfiner ska omplaceras till en djurvänlig plats. Det visar en färsk undersökning som Novus gjort på vårt uppdrag.

World Animal Protection Sverige välkomnar beslutet från Parks & Resorts att stoppa delfinshowerna i Kolmården. Frågan är nu vad som ska hända med delfinerna.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”För delfinerna räcker det inte med att Kolmården slutar med sina shower. De får inte sedan flyttas till något nytt delfinarium där de tvingas fortsätta att uppträda. Novus-undersökningen visar tydligt att vi har svenska folket bakom oss när vi kräver en djurvänlig flytt av delfinerna. Jag hoppas verkligen att Kolmårdens ägare Parks & Resorts lyssnar på den här starka opinionen.”

Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Djurvänligt reservat

Att hållas i fångenskap och tvingas uppträda för publik är en mycket onaturlig miljö för delfiner. Delfiner är vilda djur som i största möjliga mån ska få möjlighet att leva i frihet på sina egna villkor i världshaven. I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter, men det är en nödlösning som måste utgå ifrån djurens egna intressen. När det gäller delfiner anser vi att det inte går att ge dem en tillräcklig hög välfärdsstandard i djurparker.

Tyvärr är det svårt att släppa Kolmårdens tolv delfiner fria efter att de har hållits i fångenskap och inte är vana att klara sig själva. Ett bra alternativ är då ett djurvänligt reservat där de i så stor utsträckning som möjligt kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Sådana reservat finns på flera ställen i världen och ett håller exempelvis på att byggas i Grekland.

Enligt undersökningen Novus gjort, anser hela 76 procent av de tillfrågade att det är viktigt att delfinerna flyttas till en plats där deras välbefinnande sätts i centrum och de kan få leva så naturliga liv som möjligt. Bland kvinnor är siffran till och med så hög som 84 procent. Bara 6 procent tycker det är oviktigt att delfinerna får ett sådant djurvänligt liv när de transporteras bort från Kolmården.

Sammanhållning av gruppen

I frihet lever delfiner i flockar och rör sig tillsammans över stora havsytor. När Kolmårdens delfiner nu ska omplaceras är det viktigt att ta hänsyn till den här sociala dynamiken, så att delfiner som skapat starka band mellan varandra får vara tillsammans även i fortsättningen.

Även detta krav på social sammanhållning får starkt stöd i undersökningen. Två tredjedelar anser att det är viktigt att Kolmårdens delfiner hålls samman som grupp och inte splittras. Endast 6 procent svarar att det är oviktigt. Återigen är stödet starkast hos kvinnor: 77 procent.

Semester i väntan på flytt

I dagsläget finns ingen tidtabell för när delfinerna ska lämna Kolmården. Parks & Resorts har inte heller lämnat något besked om när delfinshowerna ska upphöra.

Därför uppmanar vi nu Parks & Resorts att med omedelbar verkan ge delfinerna semester i väntan på flytten. Vi vill att delfinerna får ledigt och slipper uppträda i några shower. De kan i stället få stimulans genom annan miljöberikning än att uppträda inför publik.

Cirkusliknande shower är inte förenliga med moderna djurparkers uppdrag eller bevarandebudskap och riskerar dessutom att ge en skev bild av att vissa djurarter enbart finns till för vårt nöjes skull – inte för sin egen skull. Showerna medför stress som kan leda till hälsoproblem för delfinerna.

Här är stödet hos de tillfrågade inte lika starkt, men klart fler är för ledighet än emot. Kravet på semester från delfinshowerna stöds av 37 procent i Novus-undersökningen och av 48 procent av kvinnorna. För en fjärdedel av de svarande är frågan om semester däremot oviktig.

Skriv under vår namnlista för att Kolmårdens delfiner omedelbart ska få semester utan några delfinshower, tills de flyttas till en djurvänlig plats:

Skriv på här

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Under perioden 21–26 april 2022 intervjuades 1012 personer, 18–79 år.

 

Att hållas i fångenskap och tvingas uppträda för publik är en mycket onaturlig miljö för delfiner

Läs mer..