Vårt arbete

Vårt arbete

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla.

World Animal Protection arbetar både med opinionsbildning och att praktiskt hjälpa djur Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder.

Vi har kontakt med många olika typer aktörer, som FN, EU, regeringar, organisationer och företag och stödjer insatser på plats för att hjälpa utsatta djur.

Vårt arbete är särskilt fokuserat på vilda djur och djur i livsmedelsindustrin. Vi vill stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer, i stället för att utnyttjas som exempelvis sällskapsdjur eller underhållning i turistindustrin.

Arbetet för djuren är inte bara avgörande för djurens välfärd. Det är också avgörande för möjligheterna att hejda klimatförändringarna och de allvarliga hälsoutmaningar som mänskligheten nu står inför, med antibiotikaresistens och smittspridning mellan människor och djur.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma om du också vill vara med och skapa en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Våra framgångar

Vårt fokus ligger på livsmedelsindustrin och de vilda djuren. Vi arbetar för att djuren i livsmedelsindustrin ska få leva bra liv och att de vilda djuren och deras livsmiljö ska skyddas.

Djuren i politiken

Politisk påverkan är en viktig den i World Animal Protection Sveriges arbete. Vi arbetar för att påverka FN, EU, riksdag och regering. Våra insatser går ut på att förverkliga vår vision om att få stopp på djurs lidande och skapa en hållbar värld för oss alla.

Hundar och katter

World Animal Protection arbetar för att hundar och katter ska få leva bra liv. Vi fokuserar främst på att förbättra deras livssituation genom att påverka beslutsfattare och att samarbeta med andra organisationer för att praktiskt hjälpa hundar och katter på plats.

Djur i livsmedelsindustrin

Årligen föds runt 80 miljarder landlevande djur upp i livsmedelsindustrin. Cirka 56 miljarder av dem hålls i intensiv uppfödning i djurfabriker, som innebär mycket lidande för djuren. Dessutom behandlas miljarder vattenlevande djur på liknande sätt.

Företagssamarbeten

Vi anser att företag spelar en viktig roll och att de ska vara en drivande kraft i arbetet för djur som far illa världen över. Att samarbeta med företag är en självklarhet för oss. Tillsammans med företag kan vi förändra världen.

World Animal Protections rapporter

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.