Vilda djur

Vilda djur

Vilda djur utnyttjas av människor världen över. Många vilda djur jagas i naturen eller föds upp i fångenskap för att människor vill använda dem som sällskapsdjur, underhållning, traditionell medicin, jakttroféer och pälsprodukter.

Den globala handeln med vilda djur omsätter stora pengar och det förekommer också en omfattande illegal handel. Vilda djur reduceras till handelsvaror, i stället för att bli respekterade som unika individer och få utlopp för sina naturliga beteenden i frihet.

 

Exempel på vilda djur som drabbas hårt av den grymma exploateringen är fåglar, ormar, ödlor, sköldpaddor, elefanter, noshörningar, tigrar, björnar och myrkottar. Stora marknader för djurhandeln finns i USA, Kina, Australien och Storbritannien. Sydafrika och Brasilien utmärker sig som ledande exportländer.

 

Utnyttjandet av vilda djur leder också till miljöförstörelse när de vilda djurens naturliga livsmiljöer förstörs. Det ökar också risken för spridning av allvarliga sjukdomar och pandemier mellan djur och människor.

 

Världshälsoorganisationen WHO definierar zoonoser som sjukdomar som överförs från ryggradsdjur till människor. Över 60 procent av alla infektionssjukdomar är zoonotiska och av dem antas drygt 70 procent komma från vilda djur.

 

World Animal Protection arbetar för att skydda vilda djur och stoppa efterfrågan på dem för kommersiella ändamål. Vårt mål är att skapa en djurvänlig värld där det är självklart att vilda djur ska få leva fritt i sina naturliga livsmiljöer utan att utnyttjas av människor. Vilda djur ska få vara vilda! Om de av någon anledning har svårt att klara sig i naturen kan djurvänliga reservat och djurparker vara ett alternativ.

 

Vi vill ha ett principiellt förbud mot all handel med vilda djur i hela världen. Men för att skydda djur kan vi acceptera undantag, som handel för att bidra till att hotade djurarter hålls i djurvänliga djurparker eller reservat.

Vilda djur i nöjesindustrin

Det är inte naturligt för vilda djur att ha närkontakt med människor. Ändå tvingas många vilda djur att uppträda inom nöjesindustrin runt om i världen och vistas nära människor, inte minst i djurparker och på turistorter. Allt för att ägare och företag ska kunna tjäna pengar på djuren.

Vilda djur som sällskapsdjur

Varje år fångas miljontals djur in från det vilda, eller föds upp i fångenskap, bara för att bli någons sällskapsdjur. Oavsett om djuren är födda i fångenskap eller infångade i naturen, utsätts de för lidande som sällskapsdjur när de inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden.

Vilda djur som traditionell medicin

Efterfrågan på traditionell medicin hotar vilda djur över hela världen. Innan de dödas och deras kroppsdelar används som ingrediens i medicin utsätts de för olika former av lidande och riskerar utrotning

Djurvänliga reservat

World Animal Protection bidrar till att vilda djur får skydd i djurvänliga reservat, där de kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Vilda djur som levt långa liv i fångenskap kan tyvärr få det svårt att klara sig själva i frihet i naturen och då kan reservaten vara ett djurvänligt alternativ för dem.

Jakt och jakttroféer

Troféjakt på vilda djur förekommer runt om i världen. Djur som dödats under jakt kan stoppas upp eller stympas, för att sedan användas som statussymboler av jägarna eller personer som köper troféerna. Den här jakten innebär ett oacceptabelt utnyttjande av vilda djur och World Animal Protection vill ha ett globalt förbud mot all troféjakt.

Katastrofhjälp

Naturkatastrofer skadar och dödar miljontals djur varje år. I över 50 år har vi rest till katastrofområden för att hjälpa djuren - och vi påminner regeringar om deras ansvar att också ta hand om djuren.

Djurvett & etikett

Vill du se vilda djur under semestern? Vi vill inspirera till djurvänligare turism i både Sverige och utomlands, eftersom ingen ska behöva må dåligt under semestern – inte heller de vilda djuren. 

Pälsindustrin i EU

Miljontals pälsdjur föds upp, dödas och flås varje år för att människor vill tjäna pengar på deras päls. Pälsfarmer är onaturliga och grymma miljöer där djuren lever ytterst begränsade liv, rad efter rad i små stimulansfattiga burar. World Animal Protection anser att det här är en helt oacceptabel behandling av djur och vi arbetar för att pälsindustrin ska avvecklas.