Australiens djur får hjälp att återhämta sig

Australiens djur får hjälp att återhämta sig

Nyheter

Australien går just nu igenom en fruktansvärd naturkatastrof. Skogsbränder har härjat i flera månader och ödelagt tillvaron för såväl djur som människor.

World Animal Protection kommer att stödja arbetet med rehabilitering och återhämtning för vilda djur, husdjur och lantbruksdjur. Djuren i Australien måste få hjälp.

Hur vi ska skydda Australiens djur

Vi vill finnas där behovet är som störst för djur och i Australien är behovet enormt. Katastrofinsatser kräver en samordnad insats från en rad räddningstjänster som arbetar under farliga förhållanden.

Bränderna i Australien

Vi har utvärderat hur vi bäst kan använda vår katastrofkompetens för att stödja återhämtningsarbetet och lagt fokus på att utveckla de långsiktiga insatser som kommer att krävas under de kommande veckorna, månaderna och åren.

De kan inkludera samarbete med andra organisationer, stödja planering av evakuering, utbildning i katastrofhantering och i slutändan inrätta ett nationellt kontor för samordning av djurskydd vid katastrofer.

Allt ligger på bordet eftersom alla aktörer fortsätter att definiera de mest lämpliga återhämtningsinitiativen för Australien. Varje djur förtjänar ett liv utan lidande. Tillsammans kan vi ge dem det livet.

Australien skogsbränder

Många av våra omtänksamma, generösa givare har gett en gåva för att hjälpa de drabbade djuren. 

Vi vill finnas där behovet är som störst för djur och i Australien är behovet enormt.

Läs mer..