World Animal Protection Sverige - Älg.

Ledning och Ekonomi

World Animal Protection Sverige

World Animal Protecion Sverige

Roger Pettersson, Generalsekreterare

Roger Pettersson har arbetat professionellt med djurskyddsfrågor sedan 1989, i första hand inom ideella organisationer. Han har varit flitigt anlitad av den svenska regeringen i statliga utredningar och råd. Idag är han ledamot i regeringens råd för genomförandet av livsmedelsstrategin och i regeringens nationella djurskyddsnätverk för EU-relaterade djurskyddsfrågor.

Roger Pettersson har haft många poster inom statliga myndigheter, t ex som ledamot i djurskyddsråd, försöksdjursråd och insynsråd. Idag är Roger Pettersson ledamot i Jordbruksverkets referensgrupp för djurskyddsfrågor. Han är också ledamot i Kommerskollegiums referensgrupp för handel och djurskydd.

Inom World Animal Protection är Roger Pettersson ledamot i det globala ledarteamet samt i flera globala projektteam om olika djurskyddsfrågor, strategiska frågor och andra organisationsfrågor.

Roger Pettersson anlitas flitigt som föreläsare av skolor och universitet samt av andra organisationer, i första hand kring frågor som rör djur men även i ämnen som det ideella föreningslivet och politologi.  Han författar många debattartiklar och deltar aktivt i samhällsdebatten kring frågor som rör djur.

Roger Pettersson nås på: 
E-post: rogerpettersson@worldanimalprotection.se 
Telefon: 08-617 79 71.

Arbetsordning och erssättning

Styrelse

Gitte Buchhave, styrelseordförande

Gitte Buchhave har lång erfarenhet av arbete inom World Animal Protection och tidigare WSPA, inte minst då det gäller lednings- och fundraisingarbete. Gitte var med och startade World Animal Protection Danmark och arbetar idag som chef för World Animal Protection Danmark. Gitte var också med och startade World Animal Protection Sverige och har fungerat som ordförande sedan starten. 

Magnus Hedberg, vice ordförande

Magnus Hedberg har varit djurvän hela livet och arbetar som vd för fackförbundet Akavia. Han har erfarenhet av organisationsvärlden och samhällspåverkan i en rad olika funktioner. Är van styrelseledamot, för närvarande i Saco och PTK, och har även lett flera ideella styrelser, såsom Justitiapriset för jämställdhet inom advokatbranschen men också inom partipolitiken på lokal och regional nivå.

Tiziana Corneliuson, Ledamot

Tiziana har varit företagare i många år och är nu VD för Stilisti AB som finns i både Sverige, Hong Kong och Indien. Hon har även nyligen investerat i en fritidsanläggning som är tänkt att dels ge möjlighet för fler att upptäcka vår vackra natur och djurlivet i våra skogar, men också för att fungera som en djurfristad. Hennes engagemang för djur är genuint sedan barnsben.

Lena Dirsäter, Ledamot

Lena Dirsäter har varit ordförande för Rotary i Bankeryd-Habo och är väl insatt i ideella organisationers villkor och arbete. Yrkesmässigt är hon konsult och skribent men har även ett förflutet som kommunsekreterare och administrativ kommunchef. Hon har varit djurvän sedan barnsben och engagerat sig för djur på olika sätt.

EwaLena Sten, Ledamot

Ewalena Sten bor i Stockholmsområdet och arbetar sedan ett tiotal år som Senior Key Account Manager på Filmstaden AB. EwaLena använder sina färdigheter i försäljning och projektledning till att få omgivningen att tänka djurvänligt. Hon är medlem i många djurorganisationer och har en katt som adopterats från ett katthem.

Saga Abramsson, Suppleant

Saga studerar journalistik/TV-produktion på Kaggeholms Folkhögskola och utförde sin praktik hos World Animal Protection under våren 2021. Hon hjälpte föreningen att stärka kommunikationsarbetet och höll även föreläsning för kanslipersonalen om möjliga kanaler för att nå ut till yngre gåvogivare.

Pernilla Hellman-Stefansdotter, Suppleant

Pernilla Hellman-Stefansdotter bor i Malmö och har en utbildning inom arbetsvetenskap med fokus på ledarskap samt har arbetat som chef. Hon driver nu ett eget företag. Djur och djurs välfärd genomsyrar hennes liv och hon är volontär hos bland annat Djurens Vänner i Malmö. 

Per Leander, Suppleant

Per har stor vana vid styrelsearbete genom arbeten i olika föreningar. Han är civilekonom i grunden och har arbetat med bland annat kommunikation och insamlingar och är nu verksamhetschef på Hundstallet sedan 2021.

Michaela Milivojevic Sandvik, Suppleant

Michaela Milivojevic Sandvik har en utbildningsbakgrund vid Lunds universitet, där hon studerade kandidatprogrammet PPE (Philosophy, Politics, Economics) - ett tvärvetenskapligt program som tillämpar filosofiska verktyg inom ramen för politik och ekonomi. Stort intresse för Praktisk filosofi och i synnerhet djuretik vilket även var ämnet på kandidatuppsatsen. Inom Praktisk filosofi läggs stort fokus vid kritiskt tänkande såväl som argumentationsanalys. Har även varit projektanställd tidigare för World Animal Protection Sverige.

Hanna Ralfe, Suppleant

Hanna är utbildad veterinär och har sedan examen 2012 från SLU Uppsala, jobbat framförallt klinisk med hund och katt. Hanna har alltid haft en dröm att jobba och engagera sig inom djurvälfärdsfrågor vilket gjorde att hon förra året sökte sig till World Animal Protection International som volontär då hon är bosatt i London. Hanna har även föreläst för kanslipersonalen i Sverige.

Valberedning

Sven Stenson

Gunnel Dirsäter

Valberedningen nås på e-post: 
info@worldanimalprotection.se

Arbetsordning för valberedningen  

 

 

Redovisning

För redovisningar från tidigare år vänligen kontakta oss på 
info@worldanimalprotection.se 

Din hjälp är viktig.

Vårt arbete är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjligt utan våra gåvogivare. Därför är vi mycket tacksamma om du vill bidra till vårt arbete för en djurvänligare värld.

Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Bli månadsgivare  

 

Granskning

World Animal Protection Sverige granskas av en auktorierad revisor på uppdrag av Årsmötet samt av World Animal Protection (globala organisationen). Vi har även rutiner för internkontroll. Vi granskas även externt av: