Bedre forhold til slagtekyllinger

Bättre förhållanden för slaktkycklingar

Nyheter

Två internationella livsmedelsjättar vill förbättra förhållandena för slaktkycklingarna i leverantörskedjan.

Varje år föds 60 miljarder slaktkycklingar upp globalt. Två tredjedelar av dem föds upp industriellt. Då lever de tätt ihop i stora industristallar eller i pyttesmå burar, där de sällan eller aldrig får se dagsljus. Många kycklingar får hälsoproblem eftersom de avlats för att växa onormalt fort på onaturligt kort tid. 

1017695

Nu har livsmedelsproducenterna Compass Group och Aramark förbundit sig att förbättra livet för de kycklingar som de upphandlar till sina varor. De kommer att använda kycklingar som växer långsammare. Kycklingarna ska dessutom få mer utrymme, dagsljus och möjlighet att bete sig naturligt.

1017614

Compass Group och Aramark är några av de första internationella livsmedelsföretagen som har förpliktat sig till att förbättra slaktkycklingarnas liv. 

Större fokus på burhöns än slaktkycklingar

Under senare år har det skett stora framsteg i arbetet för att förbättra förhållandena för äggläggande höns. Många globala företag, som Nestlé, McDonald’s och Starbucks, har nu förbundit sig att fasa ut användningen av burägg i sina produkter. Det innebär ett friare liv för miljontals hönor.

1011847

Det har inte varit samma fokus på slaktkycklingarnas förhållanden. Compass Group och Aramarks besked är ett steg i rätt riktning men det är lång väg kvar.

Stora företag ska föregå med gott exempel

Vi arbetar för att få ledande globala livsmedelstillverkare att ta sitt ansvar och använda kycklingar som fått ett bättre och mer naturligt liv.

En av världens största förbrukare av slaktkycklingar är snabbmatsgiganten KFC. Vi uppmanar därför KFC att föregå med gott exempel och vara med och säkra välfärden för de kycklingar som är med på matsedeln i deras restauranger.

Skriv under och hjälp slaktkycklingarna >>

Läs mer..