Tusentals elefanter lider i fångenskap

De får uthärda smärta och lidande varje dag under sin livstid, i turistbranschen eller i den olagliga skogsavverkningen. Vi stöder Boon Lott’s Elefant Sanctuary (BLES), som räddar de mest utsatta elefanterna och ger dem ett tryggt liv i reservatet. Nu behöver vi din hjälp för att bygga nya natthägn åt elefanterna!

Berätta för världen: