Hjälp oss rädda björnarna

Minst fem björnar lever under hemska förhållanden på en privat egendom i västra Rumänien. Hjälp oss att ge björnarna ett nytt liv i vårt vidsträckta skogsreservat. Björnarna plågas idag. Rädda dem, innan det är för sent.

Berätta för världen: