Ett eländigt liv bakom galler

Grisar är bland de lantbruksdjur i världen som lider mest av den industriella uppfödningen. De flesta lider under varje fas av sitt liv. Vi arbetar för att förändra grisindustrin och förbättra livet för grisar globalt.

Berätta för världen: