Jakt och jakttroféer

Jakt och jakttroféer

Troféjakt på vilda djur förekommer runt om i världen. Djur som dödats under jakt kan stoppas upp eller stympas, för att sedan användas som statussymboler av jägarna eller personer som köper troféerna. Den här jakten innebär ett oacceptabelt utnyttjande av vilda djur och World Animal Protection vill ha ett globalt förbud mot all troféjakt.

När det gäller jakt i Sverige efterlyser World Animal Protection Sverige en ny viltstrategi, som tydligt tar ställning för god djurvälfärd för de vilda djuren. En opinionsundersökning visar att en majoritet av svenska folket stödjer vårt krav på att de vilda djuren måste få ett bättre skydd.

 

Jakt och jakttroféer

Troféjakt

Den allmänna opinionen håller glädjande nog på att svänga, så att troféjakten blir allt mindre accepterad. Ett tydligt tecken på det är att 35 internationella researrangörer under 2022 skrev ett öppet brev till Sydafrikas regering, med en uppmaning om att förbjuda den omfattande troféjakten i landet. Det gemensamma brevet skickades i samband med att regeringen bestämde sig för att öka och profilera troféjakten som hållbar turism i landet.

Samtidigt visar en undersökning World Animal Protection gjort att även en betydande majoritet av både internationella turister och sydafrikaner tar avstånd från den sydafrikanska regeringens inställning till troféjakt. Resultatet talar med andra ord starkt för att avveckling av troféjakt och en satsning på djurvänlig turism i stället har stor potential att förbättra Sydafrikas dragningskraft, som ett ansvarsfullt turistland för djurvänliga upplevelser.

En opinionsundersökning som Novus utfört på vårt uppdrag i Sverige, visar att svenska folket vill se ett importförbud för jakttroféer till Sverige: 66 procent är för och bara 13 procent är mer eller mindre mot ett importstopp. World Animal Protection Sverige vill se ett slut på den grymma troféjakten och uppmanar regering och riksdag att skydda de vilda djuren genom att införa ett förbud mot införsel av jakttroféer till Sverige.

Jakt i Sverige

Totalt är det runt 60 olika djurarter som blir jagade i Sverige, enligt Naturvårdsverket. De vanligaste arterna är rådjur, vildsvin och älgar. Det förekommer också en hel del jakt på mindre djur som rävar, grävlingar, harar, änder och ripor.

För att vi ska få en respektfull viltstrategi i Sverige måste god djurvälfärd bli en självklar utgångspunkt. I en ansvarsfull viltförvaltning måste vi ta hänsyn till hur effekter av jakt och jaktmetoder kan påverka de vilda djuren både på som individer och på populationsnivå – givetvis med utgångspunkten att djur inte ska utsättas för onödigt lidande.

Många svenskar vill liksom vi utöka skyddet för de vilda djuren. Det finns ett starkt stöd för att skapa särskilda områden med jaktförbud och att djurskyddslagen ska utökas, så att den också gäller djur som jagas. De flesta tar avstånd från jakt som sker enbart för nöjes skull. Det är resultatet av en undersökning som gjorts via YouGov Sveriges Internetpanel 2022, på uppdrag av World Animal Protection Sverige och Svenska Rovdjursföreningen.

Mer om undersökningen

Den offentliga debatten om rovdjurspolitiken i Sverige har på ett olyckligt sätt fixerats vid ”varg-siffror”, som hindrar mer samarbetsinriktade helhetslösningar för en levande landsbygd: Hur många vargar finns det i olika län? Hur många måste vi döda för att känna oss trygga?

Nu efterlyser vi ett genomgripande nytänkande, med större utrymme för hänsyn till både vilda och tama djur. Det finns mycket enklare och mer hänsynsfulla metoder för en fungerande viltvårdsförvaltning, än att fokusera på vargarna som ett problem som ska elimineras med allt intensivare jakt.

Vi behöver skifta samtalen till att i stället handla om hur vi skapar en tillvaro som både går att överleva och samexistera i – för både människor och djur. För får, hundar, vargar och människor med diametralt olika uppfattningar om rovdjurens värde och existensberättigande.