Djuren i politiken

Djuren i politiken

Politisk påverkan är en viktig del i World Animal Protection Sveriges arbete. Vi arbetar för att påverka FN, EU, riksdag och regering. Våra insatser går ut på att förverkliga vår vision om att få stopp på djurs lidande och skapa en hållbar värld för oss alla. Vi fokuserar på frågor som rör djuren inom livsmedelsindustrin och de vilda djuren, men vi engagerar oss givetvis även i andra frågor.

Många djurskyddsfrågor inom politiken

Inom politiken arbetar vi med många frågor. På FN-nivå driver vi på för att få igenom en FN-deklaration om djurs välfärd. Deklarationen ska säkra att frågan om djurs välfärd beaktas av alla länder runt om i världen. Vi driver också på för att djurens väl och ve ska beaktas vid naturkatastrofer som översvämningar och torka, samt inom livsmedelsproduktionen.

Inom EU arbetar vi både för att förbättra för alla de djur som hålls inom EU. Vi påverkar också EU så att unionen driver djurskyddsfrågorna globalt. En viktig del är handelspolitiken, där vi arbetar för att påverka handelsavtal med andra länder. Vi har bland annat sett till att alla handelsavtal innehåller delar som berör hur man ska samarbeta då det gäller djurskydd och antibiotikaresistens.

I Sverige arbetar vi under parollen att vi vill föra in världen i Sverige och ut Sverige i världen. Det innebär att vi påverkar hur Sverige agerar globalt och inom EU då det gäller djurskyddsfrågor samtidigt som vi för in vad som sker i resten av världen till Sverige. Vi är en viktig påverkansfaktor inom den nationella politiken då det gäller djurskydd, djurvälfärd och djurhälsa.

Djuren i politiken

Representation i statliga organ och remissinstans

World Animal Protection Sverige är idag representerade i viktiga organ inom Regeringskansliet och myndigheterna som har att hantera djurskyddsfrågor. Vi är också remissinstans i viktiga frågor. Det innebär att regeringen och myndigheterna ber om våra synpunkter på förslag de tar fram. Vi blir också utvalda till att delta som experter i statliga utredningar.

Kontakter med regeringen och riksdagen

World Animal Protection Sverige har idag ett brett och väl fungerande kontaktnät med regeringen och riksdagen. Det innefattar ministrar, statssekreterare, politiskt sakkunniga, tjänstemän och riksdagsledamöter.

Riksdagsvalet 2022 och djurskyddsfrågorna

Under valåret 2022 bedrev vi ett mycket framgångsrikt projekt för att nå ut till kandidater och partier med våra frågor och för att öka kännedomen om oss. Resultatet omsätter vi just nu i vårt politiska påverkansarbete för att få stopp på djurs lidande och för att skapa en hållbar värld för alla. Du hittar projektet här: 

Valet 2022

Djuren i politiken

Vill du veta mer?

Är du politiker och vill ha våra synpunkter på olika djurskyddsfrågor? Kontakta då Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Roger ansvarar för vårt politiska arbete och har över 30 års erfarenhet av att arbeta med politiskt påverkansarbete. Utöver att kunna djurskyddsfrågorna och ha en stark position inom politiken, såväl globalt, regionalt som nationellt, så föreläser Roger även på universitetsnivå om politiskt påverkansarbete.

Du når Roger på tel 08-617 79 71 eller e-post: rogerpettersson@worldanimalprotection.se.