Stöd World Animal Protection med en företagsgåva och gör en insats för världens djur.

Bli vår företagsvän

Stöd World Animal Protection med en företagsgåva och gör en insats för världens djur.

Genom att ge en företagsgåva till World Animal Protection får ni tillgång till digitalt material så att ni kan visa ert engagemang.

VART GÅR PENGARNA?

Om du ger 10 000 kronor

Så här fördelas pengarna om du väljer att ge 10 000 kronor.
Vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

80 % av insamlade medel från allmänheten gick till ändamål under 2022. 20 % gick till administrations och insamlingskostnader.
Paket

STOLT BIDRAGSGIVARE

Vi skyddar djur från lidande

Prata med vår generalsekreterare

Om du vill diskutera hur ditt företag kan stödja oss bäst, kontakta gärna vår generalsekreterare Roger Pettersson direkt:
Telefon: 08-617 79 71 eller rogerpettersson@worldanimalprotection.se

Vanliga frågor

Hur får jag innehållet som ingår i företagspaketet?

Det är enkelt! Du väljer först vilket paket du vill ha och summan ni vill donera. Därefter får du ett mail från oss med allt innehåll som ingår i paketet.

Mitt UF-företag vill ge en gåva, hur gör jag då?

Information om att skapa och driva UF-företag finns på Ung Företagsamhets hemsida. Om du vill stödja vårt arbete med en gåva från ditt UF-företag är det viktigt att du är tydlig i er marknadsföring och talar om för kunderna hur stor del av priset som går till World Animal Protection och att det är en insamling som sker på ditt/ert initiativ, inte på uppdrag av oss.

Policy för samarbete med företag och företagsgåvor

Samarbete med företag och företagsgåvor  

World Animal Protection Sverige samarbetar och tar emot gåvor från företag som delar vår värdegrund.  Vi anser att företag har en viktig roll att spela då det gäller att hjälpa världens djur samt att utveckla världen så att djur inte far illa.

Vi samarbetar inte med företag som är involverade i oetisk hantering av djur och på så vis motsätter sig målet med vår verksamhet. Vi samarbetar inte heller med företag som har sin näring i vapen, alkohol, tobak, produkter som kan innebära hälso- och miljörisker eller pornografi.  

Vi tar inte emot gåvor från politiska partier. Vi värnar om vårt politiska oberoende och vill inte riskera att påverkas och styras av politiska intressen.

Vi finns för att skapa en bättre värld för djuren Vi hjälper djur över hela världen. Från direkta insatser där djur far illa här och nu till politiskt arbete med lagstiftning på global nivå.

Vår logotyp får inte användas av företag som vi samarbetar med eller företag som har skänkt gåvor till oss, då det kan uppfattas som att vi tagit ställning för deras verksamhet. Vår logotyp används endast i kommunikation där vi själva är avsändare. Vid speciella tillfällen kan dock vår logotyp användas av företag som vi samarbetar med, till exempel när vi genomför gemensamma aktiviteter. Men då sker det alltid efter vårt godkännande.  Däremot tillhandahåller vi gåvobevis till företag som visar att ni bidrar till en bättre värld för djuren.  

Inom ramen för samarbeten behåller vi alltid vår rätt att kritisera företag ifall det är befogat. Inga samarbeten sker på bekostnaden av att inte ska kunna göra det. Vi behåller dessutom alltid full rätt att avbryta samarbeten då vi finner det befogat.    

 

Policyn antagen 2021-01-01 
Ledningen på World Animal Protection Sverige 

Våra företagsvänner

World Animal Protection Sverige
H e y m a n s   d j u r s k y d d s s t i f t e l s e
World Animal Protection Sverige