Pig looking through cage on factory farm - World Animal Protection - Animals in farming

Industriell djurhållning och superhotet mot vår hälsa

Nyheter

Att behandla djur illa kan leda till virus som drabbar människor, som covid-19. Det går knappt att föreställa sig ett större hot mot vår hälsa. Men det finns en tickade bomb i industriell uppfödning som kan göra hälsokrisen ännu större. Superbakterier är ett superhot mot vår hälsa.

Industriell djurhållning och risken för pandemier

Covid-19 antas ha sitt ursprung på de fruktansvärda djurmarknaderna med levande vilda och tama djur och har gått vidare till att förstöra liv, ekonomi och hälsa runt om i världen.

Det är inte första viruset som orsakat en pandemi och kommer inte att bli det sista. Före covid-19 fanns svininfluensa, fågelinfluensa, Nipah-virus, bland annat från husdjur. Att klämma ihop ett stort antal stressade djur i usla förhållanden i fabriksliknande miljöer är ett beprövat recept för att nya virus ska dyka upp, överföras till människor och sprida sig.

Låt oss bända upp dörrarna till världens uppfödningar ett ögonblick. Vad ser du? Rad på rad av kroniskt hungriga suggor som stirrar ut genom stängerna, en i varje bur, med sår på kroppen från hårda golv. Eller en kycklinguppfödning, som luktar ammoniak från tusentals genetiskt modifierade fåglar som är klämda mot varandra och sitter i sin egen avföring; i kallt, artificiellt ljus, halta och oförmögna att röra sig utan att kollapsa av smärta.

Om sjukdomen tar tag kan den göra samtliga djur sjuka och hela gruppen kan dö.

Man walking through crowded chicken shed - World Animal Protection

Antibitoikaanvändning maskerar bristande djurvälfärd

Industriell uppföddning kan inte ta den ekonomisla risken, så varje år satsas 131 000 ton antibiotika som ges till stressade djur,ett slags plåster för att hindra dem från att bli sjuka. Detta gäller dock inte Sverige, som har bland den lägsta antibiotikaanvändningen på lantbruksdjur i världen.

Överdriven användning av antibiotika gör att superbakterier dyker upp och överförs till människor, vilket gör antibiotika mindre effektiv för att behandla människor och riskerar vår hälsa.

Just nu är världens sjukvård under enormt hårt tryck. Om pandemin är den stora översvämningen som har överraskat oss, är superbakteriekrisen alltför förutsägbar, men långsammare.

Redan nu dör 700 000 människor av superbakterier varje år. Cirka 10 miljoner dödsfall förväntas årligen år 2050. Världshälsoorganisation (WHO) varnar för att vi kan nå ett skede där vi blir resistenta mot all antibiotika på grund av superbakterierna. Det innebär att vanliga operationer som kejsarsnitt eller cancerbehandling plötsligt blir farliga, kanske omöjliga eftersom antibiotika inte skyddar mot infektion.

Man walking through crowded chicken shed - World Animal Protection

 

Superbugs är ett superhot mot vår hälsa

Covid-19 kan vara ett virus som inte svarar på antibiotika, men antibiotika används för att behandla sekundära infektioner - som bakteriella infektioner i lungor och blod - som det kan orsaka. Vi vet att upp till 50% av Covid-19-dödsfall i en studie från Wuhan, Kina involverade sekundära infektioner. I denna studie fick upp till 95% av allvarliga fall eller sjukhusinläggningar antibiotika, och i andra studier upp till 90%.

Men hur äventyrar superbakterier antibiotikans effektivitet? Djurs lidande är kärnan i den industriella uppfödningen, och skapar de största folkhälsoproblemen under detta århundrade.

Men en annan framtid är möjlig. Föd upp och konsumera färre djur. Att ge lantbruksdjur utrymme att röra sig och behandla dem på ett humant sätt innebär att antibiotika kan minimeras, vilket skyddar folkhälsan.

Vår framtid är beroende av att vi tänker på nytt sätt om hur vi ska behandla alla djur. Detta är inte första gången vi ser en global pandemi, men tillsammans kan vi göra detta till den sista.

Djurs lidande är kärnan i den industriella uppfödningen, och skapar de största folkhälsoproblemen under detta århundrade.

Läs mer..