Våra senaste rapporter

Våra rapporter

Våra senaste rapporter

Climate change and cruelty:

Revealing the true impact of factory farming

Djurfabrikerna i livsmedelsindustrin har mycket allvarliga konsekvenser för både djurvälfärd och de alarmerande klimatförändringarna. Mer växtbaserad kost kan drastiskt minska de här problemen. Publicerad: Augusti 2022

Våra senaste rapporter

Closing the financing gap:

Why are development banks still funding factory farming despite commitments to the sustainable development goals?

FN:s hållbarhetsmål ska vara uppfyllda senast 2030. Rapporten visar att de mäktiga utvecklingsbankernas stöd till djurfabriker är ett allvarligt hot mot de målen. Rapporten kartlägger hur fem stora utvecklingsbanker investerat avsevärda summor i industriell djuruppfödning under de senaste tio åren. Publicerad: Juni 2022

Våra senaste rapporter

Separation av kor och kalvar i mjölkindustrin

I den svenska mjölkproduktionen skiljs kor och kalvar ofta från varandra kort efter födseln och separationen skapar påtagliga problem, som inte är förenliga med en bra djurvälfärd. Publicerad: April 2022

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

The hidden health impact of industrial livestock systems:

Transforming livestock systems for better human, animal, and planetary health

Hälsoproblem som djurfabrikerna skapar blir värre, i takt med att efterfrågan på kött ökar över hela världen. För att vi ska få en hållbar framtid måste vi stoppa utbyggnaden av nya djurfabriker och lägga om livsmedelsproduktionen mot mer växtbaserat. Publicerad: Mars 2022

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Risky business:

How Peru’s wildlife markets are putting animals and people at risk

Rapporten visar med Peru som exempel varför vi måste stoppa den hänsynslösa och hälsofarliga handeln med vilda djur. Den cyniska behandlingen av djuren är ett allvarligt hot mot djurens välfärd, biologisk mångfald och människors hälsa. Publicerad: Oktober 2021

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Forests on Fire:

The role of Swedish banks in deforestation of the Amazon and Cerrado

Rapporten avslöjar att de största bankerna i Sverige har mångmiljardintressen i företag inom köttindustrin, som driver på den katastrofala avskogningen i Amazonas och Cerrado i Brasilien. Publicerad: September 2021

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Cargo of cruelty:

How Ethiopian Airlines is fuelling global wildlife trade

Rapporten avslöjar att flygbolaget Ethiopian Airlines har en nyckelroll i exporten från Västafrika av vilda djur som sällskapsdjur. Djurtransporterna runt om i världen utsätter inte bara de vilda djuren för stort lidande utan ökar också riskerna för spridning av allvarliga sjukdomar mellan djur och människor. Publicerad: Augusti 2021

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Views that abuse:

The rise of fake “animal rescue” videos on YouTube

Rapporten dokumenterar en skrämmande trend på YouTube: Arrangerade klipp med djur som plågas innan de ”räddas”. Tyvärr har de här grymma uppladdningarna blivit allt vanligare. Publicerad: Juni 2021

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Silent superbug killers in a river near you:

How factory farms contaminate public water courses on three continents

I vattendrag i anslutning till djurfabriker i Kanada, USA, Spanien och Thailand hittades multiresistenta bakterier. Resultaten tyder på att djurfabriker sprider antibiotikaresistenta bakterier till närliggande miljöer. Publicerad: Mars 2021

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Farming pigs and future proofing for a crate-free era

The global business case for loose sows for indoor farrowing and lactation

Allt fler uppfödare i världen slutar använda burar för suggor. Det leder till friskare djur med högre välfärd som får mer mjölk till kultingarna. Publicerad: February 2021

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Big meat. Big bucks. Bigger harm:

Animal welfare and European financial links to drivers of deforestation in the Amazon and Cerrado

Europas tio främsta finansinstitut investerar i företag med hög risk att kopplas till avskogning i Amazonas och Cerrado. Följderna av skogsskövlingen är katastrofala för djurens välfärd, den lokala miljön och klimatet. Publicerad: December 2020

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Tracking the travel industry

Which companies are checking out of wildlife cruelty?

Rapporten undersöker hur djurvänliga 14 av världens största reseföretag är. Publicerad: September 2020

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Elephants. Not commodities:

Taken for a ride 2

I Asien hålls över 3 800 elefanter i fångenskap på 357 anläggningar. Tre fjärdedelar av dem finns i Thailand – en alarmerande 70-procentig ökning på bara 10 år. Vi har granskat elefantturismen under ett decennium i Thailand, Indien, Laos, Kambodja, Nepal, Sri Lanka och Malaysia. Publicerad: Augusti 2020

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Cruel cures:

The industry behind bear bile production and how to end it

Omkring 24 000 björnar hålls i små burar i den grymma gallindustrin i Kina, Vietnam, Myanmar, Laos och Sydkorea. Björnarnas galla används inom traditionell medicin. Publicerad: Mars 2020

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Suffering in silence:

Uncovering the cruelty of the global trade in Ball pythons

Kungspyton är det afrikanska djur som handlas mest. Handeln är en tickande bomb för infektioner och dödliga sjukdomar. Ormarna tas från det vilda eller föds upp i fångenskap, hålls ofta i trånga, smutsiga förhållanden och skapar en dödlig grogrund för sjukdomar, samtidigt som ormarna lider enormt. Publicerad: Mars 2020

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Behind the smile:

The multi-billion dollar dolphin entertainment industry

Rapporten kartlägger den grymma miljardindustrin med delfiner som underhållning. Över 3 000 delfiner tvingas leva i fångenskap för att delfinindustrin ska kunn atjäna stora pengar på dem. Publicerad: Oktober 2019

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Exploiting Africa's wildlife:

The 'Big 5' and 'Little 5'

Handeln med vilda djur får mycket allvarliga konsekvenser för djuren i Afrika. Förutom den lagliga handeln tar rapporten också upp de fem afrikanska djurarter som är vanligast i den illegala handeln med vilda djur. Publicerad: Oktober 2019

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

The show can't go on:

End the suffering of wild animals at cruel visitor attractions in zoos and aquariums

Denna rapport dokumenterar grymma och förnedrande föreställningar och aktiviteter som äger rum på platser kopplade till World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). Som elefantturer, "selfies" med vilda djur och cirkusliknande shower. Publicerad: Augusti 2019

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Trading cruelty:

How captive big cat farming fuels the traditional Asian medicine industry

Efterfrågan på traditionell medicin gör att uppfödning av stora kattdjur i Sydafrika och Asien ökar. Vår utredning avslöjar grymheterna som tigrar och lejon utsätts för. Publicerad: Juli 2019

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

The case against marine mammals in captivity

World Animal Protection och Animal Welfare Institute (AWI) presenterar vetenskapliga underlag för varför det är är oacceptabelt att hålla marina däggdjur i fångenskap. Publicerad: Mars 2019