Djurvett & etikett

Om djurparker

Vill du se vilda djur under semestern? Vi vill inspirera till djurvänligare turism i både Sverige och utomlands, eftersom ingen ska behöva må dåligt under semestern – inte heller de vilda djuren. 

Djurvänner som längtar efter härliga semesterminnen kan, utan att de är medvetna om det, bidra till en verksamhet där djuren inte har det bra. Ett exempel är när vilda djur tvingas till närkontakt med vilt främmande människor och risken för stress är hög. 

Förhållandena för vilda djur kan i vissa fall vara bättre i Sverige, men även här finns djurparker där enskilda djur kanske inte alltid mår tillräckligt bra. 

Om du vill ha hemester kan vår guide hjälpa dig att göra djurvänligare semesterval, vare sig du vill gå på djurpark eller få “adressen” till djurens vilda hem här i landet. 

 

Såhär reser du djurvänligt 

 

World Animal Protection arbetar för vilda djur världen över, så att alla ska kunna få leva artspecifika härliga djurliv. Vår grundinställning är att vilda djur hör hemma i sina naturliga miljöer, i miljöer som de är anpassade till och där de bidrar till sina ekosystem.  

Kan vara bra för bevarande

Djurparker kan vara betydelsefulla när det kommer till bevarandearbete. Framför allt bör djurparker fokusera på hotade djurarter, som kan trivas i en djurparksmiljö, och på att stödja bevarandearbete i det vilda.  

Oavsett om djuren är vildfångade eller födda i en djurpark och därmed ”socialiserade”, är de ändå inte tama och anpassade till en konstgjord miljö. Därmed kommer djurparkslivet för vilda djur att alltid innebära någon form av begränsning och kan ha negativ påverkan på deras välfärd. 

Vad du inte ska göra

Djurparksguiden fokuserar på några svenska djurparker och deras arbete.  

Om du vill uppleva vilda djur på din semester, i Sverige eller utomlands, utan att utsätta djuren för stress och lidande, se då till att inte delta i någon av aktiviteterna nedan: 

 • Delfinshow 
 • Elefantshow 
 • Fotograferas nära eller tillsammans med vilt djur 
 • Klappa vilda djur 
 • Mata vilda djur 

 

Vilda djur i djurparker

World Animal Protection har fem huvudprinciper som är ryggraden i vår strategi för användning av vilda djur i djurparker världen över: 

 1. Vilda djur hör hemma i naturen. Fångenskap kan begränsa vilda djurs beteenden och även riskera deras hälsa. 
 2. Djurparker kan hjälpa till att skydda vilda djur. Vi inser att djurparker kan spela en viktig roll för bevarande av hotade vilda arter (t.ex. genom forskning och återutsättning), om djuren hanteras korrekt och ansvarsfullt. 
 3. Djurparker måste prioritera utrotningshotade vilda djur och tillgodose deras behov i så stor utsträckning som möjligt. 
 4. Djurparker behöver inte använda vilda djur i fångenskap för att utbilda människor.  Djurparker har ett ansvar att utbilda människor om vilda djur och hot mot deras välfärd och överlevnad. Men modern teknik ger stora möjligheter att uppnå dessa utbildningsmål utan att hålla vilda djur i fångenskap. 
 5. Djurparker måste undvika onödig grymhet. De får inte träna djur att uppträda, använda dem som fotorekvisita eller låta dem ridas på eller hanteras av besökare. Djurparker bör inte heller ägna sig åt kommersiell produktion eller försäljning av vilda djur i vinstsyfte. 
    

Djurens behov går före besökarnas

Vi tror att välmående djur bidrar till välfungerande bevarandeprojekt inom djurparkerna. Därför ska anläggningar utformas efter djurens behov och ge dem möjlighet att leva så naturligt som möjligt.

Besökarens önskan om att alltid få se alla djur på djurpark får aldrig gå före djurets rätt till ett bra hem. Olika djurarter tillbringar olika mycket tid i publika utomhusanläggningar, som inte sällan är större och mer berikade än inomhusanläggningar. Men det är oerhört viktigt att den platsen där djuret tillbringar mest tid under dygnet eller året är den mest artspecifika platsen vad gäller yta, miljöberikning och valmöjligheter för djuret.  

Det är viktigt att djurparkerna i första hand fokuserar på hotade djur som dessutom går att ge en tillräcklig hög djurvälfärdsstandard i en djurparksmiljö. Djur som klarar av vårt nordiska klimat året runt, eller djur som går att ge tillräckligt hög standard i ett åretrunt-hägn.  

All närkontakt med vilda djur måste upphöra eftersom den inte bara riskerar att påverka det utsatta djuret negativt utan dessutom kan bidra till en skadlig efterfrågan på närkontakt med andra och fler djur, exempelvis under semestrar utomlands.Det finns även smitto- och skaderisker.

Det gäller även delfinföreställningar och andra shower eller uppträdanden med vilda djur. De är inte förenliga med djurparkernas uppdrag eller med hög djurvälfärd.

Populationer i det vilda töms på individer, bland annat för att tillgodose efterfrågan på nya djur att klappa på eller fotograferas med. Djurvänner på djurvänliga semestrar beundrar djur på behörigt avstånd.  

Djurvett & etikett
Djurvett & etikett
Djurvett & etikett

Frågor och svar om djurparker

Vad anser World Animal Protection om djurparker?

World Animal Protection anser att vilda djur är vilda.

Djurparker har ett ansvar för att ge vilda djur goda liv. De har sina naturliga behov och ska inte underhålla människor:

• Se men inte röra
Vilda djur är inga leksaker eller gosedjur. Om du kan komma så nära vilda djur att du kan röra vid dem, rida på dem, ta en selfie med ett djur, eller om djuren gör konster som är onaturliga för dem i en show, så har de förmodligen genomlidit en brutal träning för att lyda. Att se vilda djur uppträda är inget nöje.

• Var en del av lösningen
Se till att skaffa information om djurparker och bidra inte till att vilda djur utnyttjas.

Varför kritiserar ni djurparker – är de inte viktiga för att bevara utrotningshotade djur?

World Animal Protection är inte mot djurparker utan mot dålig djurhållning oavsett verksamhet eller industri. Vi inser att djurparker kan spela en viktig roll för bevarande av hotade vilda arter, om de sköts korrekt med respekt för djuren (se policy för djurparker nedan). Djurparker bör inte träna vilda djur att bete sig onaturligt och förnedrande, för att de exempelvis ska bli lätta att använda som fotorekvisita, riddjur eller för att besökare ska kunna ta på och hålla dem.

Är inte några av de här aktiviteterna bra för att djur i fångenskap ska få stimulans så att de mår bättre?

Djurparken måste säkerställa att alla vilda djur i fångenskap får den stimulans som är nödvändig för bästa möjliga psykiska och fysiska välmående. Det får aldrig innebära ett onaturligt beteende och förnedrande aktiviteter som sänder ut ett felaktigt budskap om vilda djur till djurparksbesökare eller medför negativa effekter för djurens välfärd.

Djurparker är ju inga cirkusar – de är väl ändå mer ansvarsfulla?

Oavsett om anläggningen kallar sig djurpark eller cirkus kan de negativa effekterna för djuren såsom stress vara desamma. Sverige finns inga cirkusar med vilda djur, men däremot finns underhållning med delfiner på en av Sveriges största djurparker. Det kan handla om för fysiska begränsningar, stress och rädsla. För exempelvis delfiner kräver cirkusliknande föreställningar onaturliga rörelser som kan skada dem. Mat används också under föreställningarna som belöning vilket kan innebära att delfinernas kosthållning rubbas, när de styrs att äta under shower snarare än när de är hungriga.

Handel med vilda djur är ett känt hot mot djurens välbefinnande, folkhälsan och ekonomier, oavsett hur vilda djur säljs. Förutom risken för folkhälsa och bevarande av vilda djur känner de vilda djuren stress, spänning, rädsla och smärta och lider oerhört av detta.

Ni säger att vilda djur hör hemma i naturen – så varför är ni då inte för att alla djurparker avskaffas?

Vår ståndpunkt är att vilda djur bäst bevaras i naturen, men när det finns ett behov av att de placeras i fångenskap i antingen en ansvarsfull djurpark eller fristad, bör detta göras för att de individuella djuren ska få leva goda liv. Att skilja mellan god och dålig praxis är dock inte lätt. Givetvis stöder vi inte djurparker eller någon annan anläggning som försöker gömma sig bakom en bevarande-etikett. Men vi inser samtidigt att för att lyckas bevara arter för återintroduktion i naturen, kan det i vissa fall krävas uppfödning i fångenskap även om det inte är en optimal lösning för djuren.

Vad anser ni är typiskt för en dålig djurpark?

Om man inte vill besöka dåliga djurparker, finns det flera varningssignaler att vara vaksam på. Det handlar om djurparker i hela världen som tillåter besökarna att:

 • rida på, röra vid och bada med vilda djur
 • hantera vilda djur som fotorekvisita
 • se vilda djur uppträda i cirkusliknande shower
 • se djur i kläder eller uppvisningar som är onaturliga
Vad har ni för policy för djurparker?

Vi har fem globala huvudprinciper som är ryggraden i vår strategi för användning av vilda djur i djurparker:

 1. Vilda djur hör hemma i naturen! Fångenskap kan begränsa vilda djurs beteenden och även riskera deras fysiologiska och psykiska välbefinnande.
 2. Djurparker kan hjälpa till att skydda vilda djur. Vi inser att djurparker kan spela en viktig roll för bevarande av hotade vilda arter (t.ex. genom forskning och återutsättning), om djuren hanteras korrekt på individnivå och enligt ansvarsfull praxis.
 3. Djurparker måste prioritera utrotningshotade vilda djur och måste då tillgodose psykologiska och fysiologiska behov på individnivå i så stor utsträckning som möjligt.
 4. Djurparker behöver inte använda vilda djur I fångenskap för att utbilda människor. Djurparker har ett ansvar att utbilda människor om vilda djur och hot mot deras välfärd och överlevnad. Men modern teknik ger stora möjligheter att uppnå dessa utbildningsmål utan att hålla vilda djur i fångenskap.
 5. Djurparker måste undvika onödig grymhet! De får inte erbjuda djurshower, använda djuren som fotorekvisita eller låta dem ridas eller hanteras av besökare. Djurparker runt om i världen bör inte heller ägna sig åt kommersiell produktion eller försäljning av vilda djur i vinstsyfte.
Vad kan man göra för att inte bidra till att vilda djur utsätts för lidande?

Om man vill besöka en djurpark och samtidigt undvika att djur lider, rekommenderar World Animal Protection att man inte besöker djurparker som tillåter besökarna att komma i närkontakt med ett vilt djur eller om djurparken har shower med vilda djur. Om man känner till djurparker som har någon av dessa aktiviteter ska man inte besöka dem och gärna berätta för vänner, familj och i sociala medier om varför man inte vill gå dit.