Hundar och katter

Hundar och katter

World Animal Protection arbetar för att hundar och katter ska få leva bra liv. Vi fokuserar främst på att förbättra deras livssituation genom att påverka beslutsfattare och att samarbeta med andra organisationer för att praktiskt hjälpa hundar och katter på plats.

I dag finns uppskattningsvis omkring 700 miljoner hundar och 500 miljoner katter i världen. Vårt arbete för världens hundar och katter innebär huvudsakligen att vi stödjer våra samarbetspartner i the International Companion Animal Management Coalition (ICAM). När det gäller hundar deltar vi i arbetet för att göra världens hundar rabiesfria till 2030, eftersom rabies är ett allvarligt hot mot både hundars och människor hälsa i många länder.

I Sverige arbetar vi framför allt för hundar och katter genom att vara representerade i olika statliga organ och myndigheter. Bland annat har vi varit pådrivande för att katter ska ID-märkas, för att osund avel ska upphöra och för att hemlösa sällskapsdjur ska ses som ett område där offentliga myndigheter ska ta större ansvar.

Hundar och katter

Hundar

Rädsla för hundbett och spridning av rabies leder i dag till att många hundar behandlas illa och dödas. World Animal Protection arbetar för att världens 700 miljoner hundar ska få goda liv och inte utsättas för lidande av människor.

 

Våra insatser för hundar sedan 1980-talet har handlat om massvaccinationer mot rabies, kastreringar, politisk påverkan och utbildningsinsatser för att öka respekten för och kunskapen om hundar. Vår ambition är att människor över hela världen ska bry sig om hundarna i sina samhällen och hjälpa dem, i stället för att se dem som problem.

 

World Animal Protections arbete för hundar innebär i första hand att vi är samarbetspartner i the International Companion Animal Management Coalition (ICAM), som hjälper hundar direkt på plats i olika länder. Vi delar med oss av expertkunskap och resurser i dialog med ICAM. På så sätt kan myndigheter på lokal och nationell nivå få de redskap de behöver för att ta hand om och rädda livet på hundar.

 

Rabiesfria hundar 2030

Att förhindra spridningen av rabies, som dödar uppåt 60 000 människor varje år, är en viktig uppgift för att skydda både hundar och människor.

 

Genom att se till att hundar vaccineras stoppar vi både spridning av sjukdomen bland hundar och människor och räddar hundar från att bli avlivade på grund av människors rädsla för att bli smittade av rabies.

 

Inom ramen för samarbetet i United Against Rabies Collaboration (UARC) har vi som mål att alla hundar i världen ska vara rabiesfria senast 2030. För att få bort rabies från Afrika samarbetar vi även med Afrikanska unionen.

 

Vad vi gjort för hundar:

  • Sedan 2010 har World Animal Protection bidragit till att över två miljoner hundar i 23 länder har vaccinerats mot rabies och inspirerat nationella myndigheter att fortsätta vaccineringen.
  • Påverkat Afrikanska unionen att godkänna handlingsplaner för att få bort rabies från de 55 medlemsländerna. Det arbetet kan, förutom att rädda liv även förbättra livsvillkoren för 100 miljoner hundar i Afrika.
  • Medverkat i utbildningsprogram som lärt ut ansvarsfull skötsel av hundar och hur människor kan undvika att bli bitna av hundar i 34 länder, från Afghanistan till Tanzania, på 16 olika språk. 
  • Stöttat 27 regeringar i arbetet med att utbilda lokala tjänstemän och djurövervakare i djurvälfärd och omhändertagande av hundar. Vi har också hjälpt regeringarna att införa lagar för att hundägare ska behandla sin hundar på ett ansvarsfullt sätt.

 

Här finns mer information om vårt arbete för hundar

Hundar och katter

Katter

Det finns uppskattningsvis 500 miljoner katter i världen. World Animal Protections arbete för katter innebär i första hand att vi stödjer samarbetspartner i the International Companion Animal Management Coalition (ICAM).

Tillsammans med samarbetsorganisationer inom International Animal Management Coalition (ICAM) har vi tagit fram ett program för ansvarsfull hantering av kattpopulationer i världen. ICAM arbetar för att sprida programmet över hela världen.

Här finns mer information om vårt arbete för katter.