Tom Svensson är en världsberömd bevarandefotograf som började fotografera för att påverka människor och göra skillnad. Han har varit verksam i många år, särskilt inom illegal handel och tjuvjakt. Har även fått pris från kungen för sin bok i ämnet.

Tom Svensson

Ambassadör

Ambassadör grafisk symbol

Tom Svensson är en världsberömd bevarandefotograf som började fotografera för att påverka människor och göra skillnad. Han har varit verksam i många år, särskilt inom illegal handel och tjuvjakt. Har även fått pris från kungen för sin bok i ämnet.

Varför är du ambassadör för World Animal Protection Sverige?

Jag vill uppmärksamma vad som händer på jorden och få människor att göra något åt det. På bara 40 år har antalet djur på jorden minskat med 58 procent! Vi kan inte bara prata, vi måste agera och det gör World Animal Protection. Du kan också göra skillnad genom att stödja World Animal Protection.