Thereses har under många år lett utbildningar och hållit föreläsningar om antrozoologi, alltså människors relation till djur. Hon har också skrivit flera böcker om djur.

Therese Lilliesköld

AMBASSADÖR

Ambassadör grafisk symbol

Thereses har under många år lett utbildningar och hållit föreläsningar om antrozoologi, alltså människors relation till djur. Hon har också skrivit flera böcker om djur.

Hennes huvudområden har varit sambandet mellan våld mot barn och familjedjur, katters beteende och kattskydd, trauma hos hund och katt och sällskapsdjurs relationer till människor. Therese har även mycket kunskap om vilda djur, inte minst elefanter.

Varför är du ambassadör för World Animal Protection Sverige?

Som ambassadör ser hon det som en viktig uppgift att öka människors medvetenhet om djurvälfärd och bidra till mer fokus på empati.