Cyklonen Pam har ramt Vanuatu med ødelæggende kraft

Djuren i cyklondrabbade Vanuatu behöver akut hjälp

Nyheter

Cyklonen Pam har drabbat Vanuatu med ödeläggande kraft. De första rapporterna tyder på att ett enormt antal lantbruksdjur har dött eller skadats. Det är ett hårt slag för invånarna, som i hög grad är beroende av djuren för sin överlevnad.

Pam är en kategori 5-storm – den högsta kategorin för tropiska cykloner. En cyklon av den styrkan skapar stort lidande bland de drabbade djuren. Många av de djur som överlevt cyklonen har drivits bort från sina hem och skiljts från sina ägare. De är skadade och sårbara för sjukdomar och infektioner, som sprids under veckorna som följer. Många grisar och andra lantbruksdjur i Vanuatu svälter eftersom det inte finns tillräckligt med mat till dem.

James Sawyer, som ör chef över våra katastrofinsatser, säger: ”I en katastrof av denna magnitud kommer djuren att ha behov av allt, från akut veterinärhjälp till vindskydd och skydd mot översvämningar. Vi är på väg till Vanuatu och sätter in hjälp där djuren behöver det som mest.”

När vi hjälper djur hjälper vi också människor

Vårt katastrofhjälpsteam kommer fram till Vanuatu denna vecka för att ge akut hjälp till djuren och för att på längre sikt kunna minska lidandet och de sjukdomar som ofta följer på en katastrof.

Med vår insats hjälper vi inte bara djur i nöd – vi hjälper också många av de människor vars levebröd hänger på deras lantbruksdjur. Utan sina djur kan det vara nästan omöjligt för dem att komma på fötter igen efter katastrofen. Många människor får också tröst och framtidshopp av sina sällskapsdjur, så det är en stor lättnad för dem när vi hjälper deras hundar och katter.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Befolkningen på Vanuatu är inte annorlunda än människor på andra platser. De håller av sina djur, liksom vi håller av våra. Vi vet från andra katastrofinsatser hur mycket det betyder för människor när vi hjälper deras djur och återförenar djur och ägare som kommit från varandra.”

Förberedda på cyklonen

Förra året var vi i Vanuatu för att hjälpa djuren efter cyklonen Lusi. Lusi var avsevärt mindre men den orsakade ändå en förfärlig ödeläggelse. Den gången var det tydligt att ett av de stora problemen för djuren var att det var svårt att få fram veterinärvård till dem. Därför utrustade vi sex av Vanuatus provinser med veterinärutrustning. Nu när cyklonen Pam har drabbat dem visar det sig om vi når målet att fler djur ska få veterinärhjälp omgående.

I samarbete med lokala medier i Vanuatu sände vi under förra veckan ut information till befolkningen om hur de på bästa sätt kan skydda sina djur när stormen kommer. När folk förbereder sig på en katastrof är det färre djur som dör eller skadas och samhällena kan fortare hämta sig efter cyklonens härjningar.

Läs mer om vårt arbete för katastrofdrabbade djur >>

Vi är på väg till Vanuatu och sätter in hjälp där djuren behöver det som mest. I en katastrof av denna magnitud behöver djuren allt från akut veterinärhjälp till vindskydd och skydd mot översvämningar.

Läs mer..