Visste du att man kan skänka hela eller delar av sin aktieutdelning helt skattefritt?

Aktiegåva

Visste du att man kan skänka hela eller delar av sin aktieutdelning helt skattefritt? Skänker du den till World Animal Protection behöver du inte betala kapitalskatt. Då ökar din gåva i värde, pengar som hjälper världens djur. Här kan du läsa om hur man gör.  

Hur du går till väga

  1. Kontakta din bank och säg att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation och fråga vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett så kallat VP-konto.
  2. Skriv ut och fyll i gåvoblanketten ”Anmälan om Rättighetshavare”
  3. Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma. Notera att stämmorna sker innan den 25 juni.

Skattefri utdelning

Sedan 2006 är det möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare av bolaget kan alltså också skänka en kontant utdelning av din bolagsvinst helt skattefritt.

Dessa villkor gäller för att du ska kunna ge en aktiegåva:

  • Det är kontant utdelning från ett bolag. Det gäller både börsnoterade bolag och fåmansbolag.
  • Aktierna är registrerade på dig som privatperson.
  • Du anger att du vill skänka din aktieutdelning senast en vecka innan bolagsstämman äger rum.

Ge värdepapper

Du kan även ge värdepapper som aktier, fondandelar, obligationer och aktieindexobligationer. Organisationer betalar ingen reavinstskatt vilket gör att, när vi säljer värdepapper går hela vinsten till att hjälpa världens djur.

Kontakta din bank och uppge vårt organisationsnummer: 802447–4481 samt Depå: 1536374.1, Bank: Nordea, LEI-nummer: 54930004OAEPO5GE9B30

Registrering av dina gåvor

På grund av banksekretessen får vi inte alltid veta vem som ger en aktiegåva eller värdepapper.

För att vi ska kunna bekräfta att vi mottagit din gåva ber vi dig därför att kontakta oss via e-post eller telefon för att informera oss om gåvan. Då vet du att din gåva har kommit fram och vi berätta hur gåvan hjälpt djur världen över.

Stort varmt tack för att du hjälper världens djur!