FAQ - Vanliga frågor & svar

FAQ

Vanliga frågor & svar

ORGANISATION

Hur länge har ni funnits?

I Sverige har vi arbetat för att förbättra djurens situation sedan 2010, men betydligt längre på andra platser i världen. Föregångarna till dagens World Animal Protection bildades redan på 1950-talet. 

Hur många är ni i Sverige?

Vi är 17 heltidsanställda och uppåt 25 000 medlemmar och månadsgivare. Som månadsgivare, Animal Protector, kan du bli medlem om du minst tre månader före årsmötet har givit en summa motsvarande den årliga medlemsavgiften på 200 kronor.

Vilka sitter i svenska styrelsen?

Här kan du läsa om personerna som styr och leder World Animal Protection Sverige.

Får jag använda er logotyp?

Det krävs skriftligt tillstånd från oss för att använda vår logotyp och vi är restriktiva. Däremot får du gärna länka till vår hemsida.

Hur finansieras verksamheten?

Genom medlemsavgifter, gåvor och arv.

Hur blir jag medlem?

Du betalar in din medlemsavgift på 200 konor per år. Medlem kan du också bli om du minst tre månader före årsmötet är månadsgivande som Animal Protector och har gett en summa motsvarande den årliga medlemsavgiften.

Observera att för att få rösta på årsmötet ska man ha varit medlem under minst tre månader före årsmötet. Här kan du bli Animal Protector.

Vad får jag som medlem?

Som medlem får du information om vårt arbete för djuren i tidningen Animal News, som skickas till dig två gånger per år och en kallelse till vårt årsmöte. Du hittar mer information om medlemskap här i våra stadgar.

VERKSAMHET

Vad gör ni för djuren?

Genom vårt arbete inspirerar och påverkar vi människor, organisationer, företag och regeringar att förbättra förhållanden för världens djur.

 

  • Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de ska kunna leva fritt i naturen där de hör hemma.
  • Vi hjälper djur i lantbruket, där miljoner djur lider i den intensiva produktionen.
  • Vi räddar djur i katastrofer och arbetar förebyggande, så att djuren ska vara skyddade i framtida naturkatastrofer.
  • Vi visar dessutom att människor och djur kan leva tryggt sida vid sida i samhället.

 

Här kan du läsa mer om våra arbetsområden och insatser för att skapa en bättre värld för djuren.

Vilka djur hjälper ni?

Som internationell organisation fokuserar vi på frågor som berör djur över hela världen. Vi prioriterar de områden där behovet är som störst och där vi kan göra störst skillnad. Eftersom vi har begränsade resurser och måste prioritera finns våra projekt ofta i länder där djurskyddslagstiftningen brister eller saknas helt. Där är lidandet för djuren ofta mer omfattande. 

Hur påverkar ni världens beslutsfattare att göra mer för djuren?

Vi samarbetar med regeringar världen över och har rådgivande status gentemot Europarådet och FN. I Sverige är vi remissinstans och bistår politiker med vår expertis i aktuella djurfrågor. Vi arbetar för att djuren ska få ett starkt skydd i lagstiftningen och att Sverige också ska påverka andra länder att förbättra sitt djurskydd.

Hur kan jag hjälpa till?

Vi är väldigt tacksamma för alla som vill hjälpa oss att göra världen bättre för djuren. Ju fler vi är som engagerar oss för djuren, desto mer kan vi förändra. Det finns mycket du kan göra för att bidra till arbetet för en djurvänligare värld, läs mer här.

Kan jag praktisera hos er?

Vi har inte möjlighet att ta emot mer än någon enstaka praktikant ibland.

Skicka en ansökan till 
info@worldanimalprotection.se om du är intresserad av att praktisera hos oss.

Tar ni emot volontärer på ert kontor?

Just nu har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot fler volontärer. 

Kan jag vara med som volontär och hjälpa till vid katastrofer?

Vi kan tyvärr inte förmedla volontärer till våra projekt i andra länder. Om du vill hjälpa djur utomlands rekommenderar vi att du kontaktar en seriös arrangör av volontärresor.

Samarbetar ni med andra djurorganisationer i Sverige?

Ja, vi samarbetar med flera svenska organisationer. Vi har inget samröre med organisationer som förespråkar hot och våld.

Kan ni rekommendera djurorganisationer utomlands?

Vi har våra egna kontor i 15 länder världen över och samarbetar även med lokala organisationer i flera länder. I dagsläget har vi inget register över dem utan rekommenderar att du söker på internet efter kontaktuppgifter.

Kan ni omplacera hundar?

Vi har inte möjlighet att hjälpa till att omplacera hundar. Det finns flera andra organisationer i Sverige som kan hjälpa till med detta och som gör ett utmärkt arbete. Du kan söka på internet efter organisationer som omplacerar djur på din ort.

Vad ska jag göra om jag ser att djur plågas eller vanvårdas i Sverige?

Enklast är att ringa polisen på telefonnummer 114 14, för att få kontakt med en djurskyddshandläggare i ditt län.

Vad ska jag göra om jag hittar ett skadat vilt djur?

Du kan till exempel kontakta Nordens Viltrehabilitering eller KFV Riks. Om det är ett större djur som är skadat eller påkört bör du kontakta polisen.

Vad ska jag göra om jag ser djurplågeri utomlands?

Det är bra att reagera på plats, till exempel genom att göra en anmälan till det lokala turistkontoret, till ditt hotell och till din researrangör. Då kan du få hjälp att kontakta en veterinär eller polis om det skulle behövas.

Vilka länder tycker ni att man kan resa till ur djurskyddssynpunkt?

Det är svårt att säga. Djurplågeri finns tyvärr på många ställen. Det viktiga är att undvika aktiviteter där djur far illa.

GÅVOR

Hur mycket pengar samlar ni in?

Se årsberättelsen för uppgifter om insamlade medel. Här kan du läsa mer om våra arbetsområden och insatser för att skapa en bättre värld för djuren.

Hur mycket av det ni samlar in går till djuren?

Under 2019 gick 77% av insamlade medel till vårt ändamål. Här kan du läsa mer om vår ekonomi och hur vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Hur kan jag lita på att de pengar jag skänker verkligen går till djuren?

Den bästa garanten är att vi har 90-konto. Våra räkenskaper granskas av Giva Sverige, en extern revisionsbyrå och vårt internationella huvudkontor. Här kan du läsa mer om hur vi granskas.

 

 

Hur kan jag ge en gåva?

Här finns information om hur du kan skänka en gåva till djuren via kortbetalning, Swish, SMS och PlusGiro. Här kan du anmäla sig som månadsgivare, Animal Protector.

Vad innebär det att bli månadsgivare som Animal Protector?

Som månadsgivare, Animal Protector, kan välja hur mycket du vill betala varje månad, men den minsta summan är 50 kr. Månadsgivare ger oss möjlighet att planera våra aktiviteter på lång sikt och kräver minimala administrationskostnader från vår sida. Du kan bli månadsgivare här.

Hur kan jag ändra min månadsgåva som Animal Protector?

Kontakta oss via mejl info@worldanimalprotection.se eller telefon 08-617 79 70. Det vi behöver veta är hur beloppet ska ändras, namn och personnummer.

Kan jag köpa presenter hos er att ge bort?

Ja, vi har gåvobevis för särskilda tillfällen och högtidsdagar. Här kan du beställa gåvobevis.

Hur kan jag hjälpa till att samla in pengar till djuren?

Vi är mycket tacksamma om du vill samla in pengar till vårt arbete för djuren. Du kan starta en egen digital insamling, till förmån för vårt arbete. Uppmana gärna dem som vill hjälpa djuren att ge en gåva som stöder vårt arbete för djuren med en viss summa varje månad. Månadsgivare ger oss möjlighet att planera våra aktiviteter på lång sikt och kräver minimala administrationskostnader från vår sida.

Jag vill skänka en gåva från mitt företag och behöver en verifikation till bokföringen. Hur kan jag få det?

Ja, du kan mejla info@worldanimalprotection.se för en verifikation. Skriv betalningsanmodan som ämne och uppge organisationsnummer, fakturaadress och vilket belopp du vill skänka, så kan vi skicka en betalningsanmodan som du kan använda som verifikation.

Kan jag skänka min aktieutdelning till er?

Ja, det kan du. Att skänka sin aktieutdelning till en organisation - helt eller delvis, som privatperson eller företag - blev möjligt genom två domar i Regeringsrätten 2006 och 2009.

Det som krävs är:

  • Att aktiebolaget är börsnoterat.
  • Att aktieägare är direkt ägare, alltså inte via skattefond.
  • Att mottagande hjälporganisationen har ett allmännyttigt ändamål och är skattebefriad.
  • Att du ansöker innan den årliga bolagsstämman. Ansöker du efter stämman börjar donationerna efter nästa stämma.

Du som vill donera aktieutdelning till World Animal Protection skriver ut och fyller i denna blankett och tar med den till din bank eller fondkommissionär. Den löpande donationen kan avbrytas när du vill.
 

Är mina gåvor till djuren avdragsgilla?

Nej, tyvärr inte, enligt Skatteverkets nuvarande regler.

Kan jag öronmärka mina gåvor?

Generellt används de gåvor som skänks till oss i vårt globala arbete för utsatta djur världen över. Det är många djur som behöver vår hjälp och vi kan hjälpa flest och de mest utsatta djuren om de gåvor vi får inte är öronmärkta. Om det finns särskilda skäl att en gåva ska öronmärkas för en specifik del av vårt arbete, kan du kontakta oss för en förfrågan. Dock bör du tänka på att det innebär med mer administration och extra kostnader.

Är det ni som står bakom dem som kontaktat mig om gåvor?

World Animal Protection Sverige har samarbetspartners, som kan kontakta dig om gåvor. Du kan bli uppringd för att vi gärna vill ha feedback från dig som givare och för att du ska kunna ändra ditt givande om du vill. Vi har också team som är utomhus och informerar om vårt arbete och hjälper dem som är intresserade att bli Animal Protectors.

Hur gör jag om jag vill testamentera till World Animal Protection?

Här kan du läsa om hur du kan testamentera till vårt arbete och beställa en informationsfolder. Du kan också ringa till vår generalsekreterare Roger Pettersson: 08-617 79 70. 

Ständig medlem

Vid betalning av 10 000 kr (motsvarande en summa av femtio gånger den årliga avgiften) blir du ständig medlem i World Animal Protection Sverige, ett medlemskap som gäller livet ut. För att bli ständig medlem sätts 10 000 kronor in på vårt 90-konto: 900174-4. Viktigt att insättningen märks med "Ständig medlem".