Vilda djur som traditionell medicin

Vilda djur som traditionell medicin

Efterfrågan på traditionell medicin bidrar till stort lidande för många djur som anses kunna användas för att förbättra människors hälsa, trots att effekten inte är vetenskapligt bevisad. Inom den traditionella medicinindustrin används inte minst:

 

  • tigrar
  • lejon
  • björnar
  • myrkottar 

 

World Animal Protection arbetar för att stoppa det här grymma utnyttjandet av djur. Vi uppmanar beslutsfattare i olika länder att införa förbud mot den traditionella djurmedicinen och har nått stora framgångar när det gäller handeln med björngalla i Vietnam och Sydkorea. Dessutom arbetar vi med informationskampanjer för att få användare och läkare att avstå från medicin som innebär djurutnyttjande och i stället öka användningen av växtbaserade eller syntetiska mediciner.

 

En studie som World Animal Protection gjorde 2021 i samarbete med brittiska och kinesiska forskare visar på en hoppfull trend. I Kina och Vietnam, där efterfrågan på djurbaserad medicin har en lång tradition, finns nu ett starkt stöd för att ersätta användningen av vilda djur med växter.

 

Studien redovisar intervjuer med 1 000 kinesiska läkare och 2 000 konsumenter som använder traditionell medicin. Av användarna kunde 89 procent tänka sig växtbaserade alternativ och 80 procent av läkarna var inne på samma linje. Läkarna ansåg till och med att vegetabiliska läkemedel är effektiva och säkrare än animaliska. Dessutom är de billigare att köpa.

Vilda djur som traditionell medicin

Galla från björnar

Vår rapport ”Cruel cures” handlar om den mycket brutala och smärtsamma utvinningen av galla från björnar i fångenskap. Totalt beräknas ungefär 24 000 björnar hållas inspärrade och utnyttjas för sin galla, som används som ingrediens i traditionell asiatisk medicin. Särskilt i:

  • Kina
  • Sydkorea
  • Vietnam
  • Myanmar
  • Laos

Gallan tas från levande björnar och orsakar enormt lidande. Björnarna föds upp i fångenskap och hålls i små, stimulanslösa burar i fabriksliknande anläggningar under hela sitt liv. Vanligtvis tappas gallan från gallblåsan med ett metallrör, som körs in i björnens mage efter att den skurits upp.

Såren i björnarnas magar som gallan tappas från blir ofta inflammerade. De får svulster, invärtes sår och gallsten. En del björnar dör av själva ingreppet. Andra björnar slutar producera galla efter bara några få år. Då överges de i sina burar och svälter ihjäl eller dödas, så att deras gallblåsa kan säljas.  

I de asiatiska gallfabrikerna sitter de flesta av björnarna i små burar där de inte kan stå upp. Björnarna är stressade och det märks genom att de biter sina tassar blodiga, bankar huvudet mot gallret eller biter i burens galler, så att deras tänder knäcks.

Under de senaste decennierna har World Animal Protection bidragit till att gallindustrin trängts tillbaka i främst Vietnam och Sydkorea men också i Kina, som är världens största producent av björngalla. Där har vi påverkat läkare och ledande kinesiska tillverkare av traditionell medicin att avstå från björngalla – och även ingredienser från andra vilda djur.

Sedan 2005 är det olagligt i Vietnam att hålla björnar i fångenskap för utvinning av galla, men björnägare fick behålla björnar som ”sällskapsdjur”. Därför finns det risk för att de utnyttjas för illegal handel. World Animal Protection har sedan förbudet infördes mycket framgångsrikt bidragit till att befria björnarna ur sina burar: från omkring 4 300 har antalet minskat till under 300.

Under 40 år har björnar lidit i den sydkoreanska gallindustrin. Men 2022 bidrog World Animal Protection och lokala organisationer till en uppgörelse mellan regeringen och björnägare om ett totalförbud för gallindustrin från 2026.

 

Vilda djur som traditionell medicin

Uppfödning av tigrar och lejon

Efterfrågan på traditionell medicin i Asien har lett till uppfödning av tigrar och lejon i Asien och Sydafrika. World Animal Protection har undersökt den här handeln, och rapporten ”Trading cruelty” avslöjar fruktansvärda förhållanden för djuren.

I Kina finns enorma uppfödningsanläggningar med rad efter rad av små burar med lidande tigrar eller lejon. Dessa anläggningar tillgodoser endast minimikraven för att djuren ska överleva, som mat och vatten. Tigrar och lejon för traditionell medicin föds också upp på stora anläggningar i Sydafrika. Några är tagna från sina mammor i naturen, medan de flesta är födda i fångenskap med fokus på snabb uppfödning.

Unga lejon i Sydafrika används också ofta som underhållning i ”vandra med lejon”, som är en upplevelse för många turister. Deras liv tar sedan en dödlig vändning när de flyttas för att användas i inhägnad jakt. Skinn och huvuden tas som jakttroféer och skelettdelar exporteras för att användas som traditionell medicin i Asien.

När de utsätts för de onaturliga förhållandena på anläggningar i både Kina och Sydafrika utvecklar tigrar och lejon ofta onormala beteenden, så kallade stereotypier, som tecken på att de inte mår bra. Några exempel på det är att de vaggar fram och tillbaka i flera timmar eller biter på sina egna ben eller sin svans.

Vilda djur som traditionell medicin

Myrkottar

Visste du att myrkotten är världens mest illegalt handlade däggdjur? Det finns åtta arter av myrkottar, fyra i Asien och fyra i Afrika. Myrkotten är det enda däggdjuret med fjäll, som skyddar dem från rovdjur. Tragiskt nog är det just fjällen som är drivkraften bakom handeln med myrkottar. Myrkottsfjäll används i traditionell asiatisk medicin, särskilt i Kina och Vietnam. Fjällen är gjorda av keratin, samma material som människonaglar och hår, men har ingen bevisad medicinsk effekt.

 

Den enorma efterfrågan på myrkottar i Kina och Vietnam har gjort dem starkt utrotningshotade, trots att handeln med alla åtta arterna är olaglig. Uppskattningsvis mer än en miljon myrkottar vildfångades mellan 2000 och 2013. Det gör myrkotten till det mest jagade vilda däggdjuret i världen.

Du kan läsa mer om den fruktansvärda handeln i vår rapport.

Suffering at scale – pangolin poaching for the traditional medicine trade