En björn i skogen, här hittar du information rörande pressfrågor och World Animal Protection Sverige.

Pressrum

Pressfrågor

Vi är en av världens största djurskyddsorganisationer och arbetar målinriktat för att stoppa djurplågeri i hela världen.

För pressfrågor, kontakta:

Lise-Lott Alsenius, Kommunikationsansvarig
Pressjour: 08-61 77 987
E-post: media@worldanimalprotection.se 

 

 

World Animal Protection 

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

World Animal Protection arbetar både med opinionsbildning och att praktiskt hjälpa djur. Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare.