Fabriksgårdsgrisar födda in i en livstid av lidande. Bildkredit Emi Kondo, World Animal Protection.

Nytt Europa för djuren

Nyheter

World Animal Protection har under fyra dagar funnits på plats utanför parlamentsbyggnaden i Bryssel. I sitt tält har debatter och samtal förts med parlamentariker.

På plats fanns Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

"Många kom förbi och lyssnade på hur vi vill se det nya Europa, ett Europa som inser vikten av god djurvälfärd för djuren, för klimatet och får andra hållbarhetsfrågor", berättar han. 

EU har mångas blickar och förhoppningar på sig. Världen tittar på EU och inom det globala djurskyddet är EU lite av modell för hur djurvälfärdsfrågor kan hanteras. Men framför allt har EU medborgarnas blickar och förväntningar på sig. Över 1 miljon EU-medborgare har skrivit under mot burhållning av lantbruksdjur inom EU. Det är en enormt stark viljeyttring och nu är det upp till kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna att visa att de tar den på allvar. Lantbruksdjur ska inte sättas i burar, där deras rörelsefrihet och möjlighet att bete sig naturligt begränsas kraftigt. I det nya Europa finns ingen plats för burhållning av lantbruksdjur.

Dessa diskussioner kommer i en avgörande tid, då EU utvecklar sin nya politik efter valet. Framgången med namninsamlingen End the Cage Age, över 1,5 miljon människor runt om Europa skrev på för att förbjuda burar för lantbruksdjur i EU, innebär att Europaparlamentet måste debattera frågan, samt att EU-kommissionen svarar inom sex månader.

Chicken on high welfare farm in the Netherlands

Enkätundersökningar har visat att 94% av medborgarna anser att djurvälfärd är viktigt. 115 EU-parlamentariker har förbundit sig att arbeta för djurvälfärd under denna mandatperiod.

Tre av fyra suggor i världen (men förbjudet i Sverige) tillbringar stor del av sina liv i stålburar som är lika små som kylskåp. De används som avelsmaskiner och tvingas föda kull efter kull som sedan föds upp för att bli fläskkött. Trots att kontinuerlig så kallad fixering är förbjuden i EU hålls suggor i burar när de föder och ger di i många länder. Kultingar utsätts för plågsamma ingrepp som svansklipp och kastrering. Värphöns, kaniner och andra lantbruksdjur föds rutinmässigt upp i burar och slaktkycklingar hålls i trångt utan möjlighet att picka, sandbada eller utföra annat naturligt beteende.

"Att vi nådde det mål som vi satte upp tillsammans med alla andra djurskyddsorganisationer runt om i EU, om att samla in minst en miljon namn imponerar på många. Det är inte många ECI, alltså medborgarinitiativ, som går i mål. Nu räknar jag med att kommissionen tar sig an frågan på ett bra sätt, även att man i parlamentet för upp lantbruksfrågorna på dagordningen", säger Roger.

Roger betonar avslutningsvis att hållbarhetsfrågorna var dem som allra flest ville diskutera.

"Jag fick många frågor om antibiotikaanvändning och djurvälfärd, samt om de stora klimatförändringar vi står inför och vilken roll djurvälfärd kan spela i dessa sammanhang", avslutar Roger Pettersson.

Enkätundersökningar har visat att 94% av medborgarna anser att djurvälfärd är viktigt.

Läs mer..