Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

Surinam drabbades av svåra översvämningar 1964. En organisation som var en föregångare till World Animal Protection ledde då räddningsinsatser, som gjorde att tusentals sengångare, jaguarer, apor och många andra djur räddades från att drunkna. Det här blev startskottet för vårt arbete för att hjälpa katastrofdrabbade vilda djur över hela världen.

När katastrofer inträffar får djuren samma fruktansvärda upplevelser som människor: skador, svält, törst, sjukdomar och stress. Vi arbetar snabbt för att skydda djur som drabbats av bland annat:

  • jordbävningar
  • översvämningar
  • bränder
  • tyfoner

Vi tillhandahåller mat, vatten, sjukvård och annan akut hjälp till djur i nöd. Vi evakuerar djur från fara och återförenar djur och ägare som har separerats. Personal från våra globala katastrofteam kan vara på plats inom några dagar.

Katastrofhjälp

Skador, svält, törst, sjukdomar och stress

När djur dör i samband med katastrofer har det en förödande inverkan på de människor som är beroende av dem. Mer än 1 miljard av världens fattigaste människor är beroende av djur för mat och transport samt försörjning.

Förutom att arbeta vid katastrofer arbetar vi året runt med att hjälpa länder att förbereda inför oförutsägbara händelser och minska deras påverkan på djur och ägarna. Genom vårt arbete uppmuntrar vi regeringar, internationella organisationer samt och lokala och nationella samarbetspartners att inkludera djur i sin politik och planer. Vi:

  • tar fram kampanjer för strategier för minskning av risker under katastrofer på internationell och nationell nivå
  • genomför träningsverksamhet med lokala tjänstemän
  • utbildar samarbetsorganisationer om djurräddning och katastrofhantering genom workshops och PrepVet, som är en onlinekurs vi har tagit fram
  • utbildar djurägare i katastrofutsatta områden hur de ska ta hand om sina djur
Katastrofhjälp

Branddrabbade djur i Brasilien

Ett aktuellt exempel på vår akuthjälp under de senaste åren är våra insatser för de vilda djur som drabbas av omfattande skogsbränder i Brasilien. Den främsta drivkraften bakom bränderna är köttindustrins produktion av kött och soja, som odlas som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker. Skogen bränns så att marken ska kunna rensas och användas av köttindustrin.

Små däggdjur är särskilt sårbara, eftersom de har svårt att springa undan bränderna. De försöker därför desperat klara sig genom att klättra upp i träd eller gömma sig i hål i marken, där de får svårt att överleva. Det är inte bara elden som är ett dödligt hot. Att andas in röken kan också vara livsfarligt och bränderna gör det dessutom svårt för djuren att få tag på mat.

Tillsammans med lokala organisationer på plats hjälper vi hotade djur med flyktvägar undan bränderna och ger dem vatten och mat. Om det behövs har vi också möjlighet att transportera djur till andra platser förvård, innan de om möjligt släpps ut i naturen igen.