Djur i livsmedelsindustrin

Djur i livsmedelsindustrin

I livsmedelsindustrins storskaliga, effektiviserade djurfabriker ligger fokus på produktion av kött, ägg och mjölk – inte på djurens välfärd som kännande, levande varelser med artspecifika naturliga behov. Djuren behandlas som handelsvaror som ska generera pengar.

Massuppfödningen i djurfabrikerna leder till mycket stress och dålig djurvälfärd för exempelvis kycklingar, grisar, hönor, kor och kalvar i trånga, stimulanslösa miljöer. Avel på djurraser som växer fort och blir stora för att de ska producera mycket kött, skapar också stora hälsoproblem för djuren, som hjärt- och lungsjukdomar och att de får svårt att röra sig.

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i djurfabrikerna. Att brutalt tränga ihop djur i uppfödningsanläggningar där de inte kan bete sig naturligt är en helt oacceptabel djurhållning.

Djurfabrikerna bidrar också starkt till utsläppen av växthusgaser som bidrar till de katastrofala klimatförändringarna. För att undvika en klimatkatastrof är det helt nödvändigt att ställa om till ett mer växtbaserat livsmedelssystem.

Djurfabrikerna är dessutom smitthärdar för spridning av allvarliga sjukdomar. Antibiotikaresistenta superbakterier sprids på grund av all antibiotika som ges till djuren. För djurens, mänsklighetens och hela planetens framtid måste de grymma, hälso- och miljöfarliga djurfabrikerna avvecklas.

Ett första steg mot ett grundläggande systemskifte är ett stopp för utbyggnad av nya djurfabriker. En betydande minskning av köttproduktion i djurfabriker kan sedan successivt öppna vägen för fler djur- och klimatvänliga alternativ. Samtidigt måste djurvälfärden för de djur som fortfarande hålls i djurfabriker förbättras här och nu.

World Animal Protection uppmanar världens regeringar att aktivt begränsa den djurbaserade livsmedelsproduktionen, genom att systematiskt gynna en mer långsiktigt hållbar, djurvänlig och växtbaserad livsmedelsproduktion.

Kor och kalvar i mjölkindustrin

Det finns omkring 270 miljoner mjölkkor i livsmedelsindustrin runt om i världen. Av dem finns de flesta i Asien: närmare 120 miljoner. Kor producerar mjölk för att kunna ge näring till sina kalvar, så en ko måste föda en kalv innan hon kan mjölkas. Det är vanligt att kon insemineras och föder en kalv som kort efter födseln tas ifrån henne. Sedan blir hon mjölkad av en maskin, istället för att dias av sin kalv.

Grisar i köttindustrin

Uppfödningen av grisar tillhör en av de mest intensiva inom den industrialiserade djuruppfödningen

Uppfödningen av grisar tillhör en av de mest intensiva inom den industrialiserade djuruppfödningen

Kycklingar i köttindustrin

Flera miljarder kycklingar föds upp varje år för att bli mat – de flesta av dem under dåliga förhållanden

Flera miljarder kycklingar föds upp varje år för att bli mat – de flesta av dem under dåliga förhållanden

Hönor i äggindustrin

Miljarder hönor föds upp i den globala äggindustrin. Många är begränsade till burar under större delen av sina liv. I ett globalt perspektiv är det vanligt att hönor hålls i små burar där de inte har mer plats än ytan på en iPad. De kan inte sträcka ut vingarna eller röra sig fritt och få utlopp för sina naturliga beteenden i djurfabrikernas ägganläggningar.

Vattenlevande djur i livsmedelsindustrin

Fiskar är ett av de mest konsumerade djuren i världen och konsumtionen ökar. Den globala fiskproduktionen var 145 miljoner ton 2009 och ökade till 178 miljoner ton 2018.