Vilda djur i nöjesindustrin

Vilda djur i nöjesindustrin

Det är inte naturligt för vilda djur att ha närkontakt med människor. Ändå tvingas många vilda djur att uppträda inom nöjesindustrin runt om i världen och vistas nära människor, inte minst i djurparker och på turistorter. Allt för att ägare och företag ska kunna tjäna pengar på djuren.

En bra grundregel för turister är att alltid undvika all form av närkontakt med vilda djur, för att inte på något sätt bidra till att de utnyttjas och utsätts för lidande. Sådan kontakt kan stressa djuren och innebär risker för skador och sjukdomar – både för djur och människor.

För att vilda djur som exempelvis elefanter, tigrar, lejon eller delfiner ska kunna användas för underhållning måste de tränas, så att de lyder skötarnas kommandon och vänjer sig vid att ha människor omkring sig. Det kan handla om allt från att djur lockas att göra som tränarna med mat som belöning till att de blir brutalt misshandlade om de inte lyder. Oavsett vilka träningsmetoder som används är syftet att tämja djuren, utan respekt för deras grundläggande behov och intressen som fria, vilda djur.

Att vilda djur hålls i fångenskap för underhållning innebär att de tvingas uthärda liv som inte ger dem utlopp för naturliga beteenden. Förutom att de måste roa turister och besökare kan de hållas i trånga burar, små bassänger eller vara fastkedjade. Djur i nöjesindustrin kan lida i fångenskap under hela sina liv, bara för att besökare ska betala pengar för:

  • Delfinshow 
  • Elefantshow 
  • Fotograferas nära eller tillsammans med vilt djur 
  • Klappa vilda djur 
  • Mata vilda djur 

 

Vilda djur i nöjesindustrin

Djurparker och akvarier

World Animal Protection anser att det är helt oacceptabelt att hålla vilda djur i djurparker och marina djuranläggningar för underhållning. Däremot kan vi ibland se djurparker som en nödlösning, för vilda djur med ett starkt skyddsbehov. Då måste det handla om ett seriöst bevarandearbete med djuren i centrum, så att individerna får artspecifika anpassningar med hög välfärd.

Tyvärr drivs de flesta av dagens djurparker och marina djuranläggningar av kommersiella intressen som sätter ekonomisk vinning främst. Tillsammans med Change For Animals Foundation har World Animal Protection undersökt information om 1 200 djurparker och akvarier med anknytning till branschorganisationen WAZA, World Association of Zoos and Aquariums. Granskningen presenteras i rapporten ”The show can’t go on”. I studien ingår också direkta besök på 12 anläggningar runt om i världen.

Rapporten visar att 75 procent av anläggningarna erbjuder minst en typ av närkontakt mellan människor och vilda djur. Vanligaste aktiviteterna var att klappa djuren, olika typer av uppträdanden, att gå eller simma med djur och matning, inklusive direkt handmatning.

Vi kunde bland annat dokumentera hur lejon och tigrar uppträdde i föreställningar med hög musik. Det förekom också att besökare kunde klappa, krama och ta selfies med dem. Delfiner visades upp i shower och tränare använde deras kroppar som surfbrädor.

Elefanter användes i shower och fick vara riddjur åt både besökare och tränare. Elefanterna visades exempelvis upp när de målade tavlor med sina snablar, satt på stolar och spelade basket. Orangutanger och schimpanser kläddes ut och användes för fotografering. De uppträdde och utförde konster och besökare fick klappa och krama dem.

Närkontakt mellan besökare och vilda djur är också ett betydande problem i svenska djurparker. World Animal Protection Sverige har granskat 21 av de största djurparkerna i vår djurparksguide, som du hittar här:

Djurparksguiden

Kartläggningen av djurparks-Sverige visar att 10 av 21 djurparker tillåter någon form av närkontakt mellan besökare och vilda djur. Det kan handla om att besökarna erbjuds att klappa spindlar, ormar och ödlor, dyka med hajar och rockor, mata lemurer och surikater och låta en lemur sitta på axeln.

Sådana kontakter mellan vilda djur och besökare bör helt upphöra. Närkontakterna kan vara oönskade och stressande för djuren och leda till att både djur och besökare drabbas av skador och sjukdomar. Ett stressat djur som känner sig hotat kan exempelvis bita eller klösa en människa i självförsvar och därför bör varken djur och människor utsättas för sådana situationer.

Kolmården är den enda svenska djurparken som tillåter föreställningar med vilda djur: delfiner, sälar och rovfåglar. Ägaren Parks and Resorts har beslutat att Kolmårdens delfinarium ska avvecklas. Det är fortfarande oklart när delfinerna ska flyttas och det kan dröja flera år

Vilda djur i nöjesindustrin

Delfinunderhållning

”Behind the smile”, är World Animal Protections granskning av den grymma och mycket lukrativa globala delfinunderhållningen. Den är i dag en storindustri, som omsätter miljarder kronor varje år. Delfinerna i nöjesindustrin genererar årligen totalt mellan 10 och 55 miljarder kronor. Till det kommer också ytterligare inkomstkällor för anläggningarna, som mat, boende och souvenirer.

Rapporten visar att omkring 3 000 delfiner används i nöjesindustrin runt om i världen. Av dem hålls nästan 2 000 i fem länder: Kina (cirka 700), Japan (cirka 500), USA (cirka 400), Mexiko (cirka 250) och Ryssland (cirka 150). Den helt dominerande delfinarten i nöjesindustrin är flasknosdelfinen, runt 2 650. För att delfinarierna ska få nya delfiner används både avel i fångenskap och viltfångst. Delfiner i frihet fångas inte minst i vattnen utanför Kuba, Dominikanska Republiken, Mexiko, Västafrika och Japan.

Enligt rapporten finns uppåt 350 anläggningar med delfiner. Nästan alla genomför shower med delfiner och många av dem tillåter dessutom närkontakt med delfinerna. Runt 250 anläggningar erbjuder besökarna att ta selfies och/eller simma med dem.

Under föreställningar är delfinerna tränade att utföra många onaturliga beteenden. Som att delfinerna drar sina tränare i vattnet när de håller i delfinernas fenor eller står på deras ryggar. Delfinerna kan också lyfta upp tränarna ur vattnet med sina nosar. Det är inte ovanligt att delfinerna lämnar vattnet för att även uppträda utanför bassängen. De kan då snurra runt eller bli utklädda med hattar och stora glasögon, samtidigt som de utsätts för mycket hög musik, som under en rockkonsert.

Delfiner i fångenskap hålls i små bassänger som både begränsar deras rörelsefrihet och möjligheten att få utlopp för naturliga beteenden. I haven har delfiner starka sociala band med varandra. I fångenskap tvingas de ihop med andra delfiner. De här onaturligt skapade grupperna kan leda till konflikter mellan delfinerna. Det är naturligt att delfinmammor och deras ungar är tillsammans under lång tid: från tre till upp till sex år, beroende på art. I delfinanläggningar separeras mamma och unge ofta mycket tidigare från varandra.

Dessvärre tycker fortfarande många turister att delfinshower är lockande att besöka. Det beror inte minst på turistbranschens aktiva marknadsföring av dem. Men det finns nu tydliga tecken på att den allmänna inställningen håller på att förändras, när allt fler privatpersoner och företag tar avstånd från underhållning med delfiner.

Om vi är många som tar avstånd från delfinunderhållning kan vi förändra delfinernas situation. En viktig framgång var när World Animal Protection påverkade den stora researrangören Expedia att 2021 sluta marknadsföra delfinunderhållning. Det beslutet kom efter att över 350 000 supportrar runt om i världen skrivit under vårt krav att Expedia skulle bli delfinvänligt.

Nu kan du vara med och påverka TUI, ett annat av världens stora reseföretag, att följa Expedias exempel att sluta marknadsföra underhållning med delfiner. 

SKRIV PÅ 

Vilda djur i nöjesindustrin

Elefanter i turistindustrin

World Animal Protections rapport ”Elephants. Not commodities” dokumenterar hur elefanter utnyttjas på turistorter i Asien. Vi har granskat elefantturismen i Thailand, Indien, Laos, Kambodja, Nepal, Sri Lanka och Malaysia. Totalt handlar det om nästan 4 000 elefanter i fångenskap på omkring 350 anläggningar. Det i särklass största landet för den här elefantturismen är Thailand, med uppåt 3 000 elefanter.

Rapporten visar att det finns en växande medvetenhet om att shower och elefantridning orsakar lidande. Turister är däremot mer okunniga om lidandet bakom till synes mindre ansträngande aktiviteter för elefanterna, som selfies och att bada elefanter.

Uppåt 2 500 av elefanterna bedöms leva under svåra förhållanden på anläggningarna i de granskade länderna. Endast ett försvinnande litet antal, ungefär 300, hålls på ett sätt som bedöms som djurvänligt. Elefanterna drar in stora summor på turistorterna, med shower, ridning, badning eller som rekvisita för selfies. Enligt rapporten handlar det om uppåt 8 miljarder kronor per år.

World Animal Protection ökar medvetenheten om elefanternas situation med ett glasklart budskap till turisterna: Bidra inte till det här lidandet. Det är viktigt att turisterna får veta vilket högt pris elefanterna får betala för de aktiviteter de tvingas delta i: stress, grymma träningsmetoder för att de ska lyda och ett liv i fångenskap utan möjlighet att få utlopp för naturliga beteenden.

Grymheterna börjar redan när elefantungarna separeras från sina mammor strax efter födseln. Sedan tränas elefanterna brutalt, för att de ska bli tillräckligt lydiga för att kunna utnyttjas för att ha närkontakt med turister. När elefanterna inte används som underhållning och riddjur hålls de vanligen på betonggolv i korta kedjor, så att de har små möjligheter att röra sig. Ofta får de näringsfattig föda och har begränsad tillgång till veterinärvård.

Om du vill du se elefanter på din semester, se då till att du bara besöker djurvänliga anläggningar där elefanterna behandlas med respekt och får utlopp för sina naturliga beteenden. Som besökare kan du då titta på elefanterna i deras naturliga livsmiljöer på avstånd, utan att störa dem. World Animal Protection bidrar till att elefanter ska kunna hållas i sådana här djurvänliga reservat.

Elefantvänliga anläggningar

 

Vilda djur i nöjesindustrin

Djurvänlig turism

För att kunna stoppa lidandet för djur i turistindustrin tar World Animal Protection kontakt med företag i den globala resebranschen och sprider information om djurens lidande.

Vi uppmanar reseföretag att inte erbjuda sina kunder aktiviteter som innebär att vilda djur inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Vi vill att fler reseföretag tar avstånd från vilda djur i fångenskap och i stället erbjuder turister att uppleva de vilda djuren i deras naturliga miljö i frihet eller i djurvänliga reservat.

Som turist har du konsumentmakt att säga nej till aktiviteter med vilda djur i fångenskap och reseföretag som marknadsför sådana aktiviteter. Välj i stället reseföretag på vår djurvänliga lista. Ju fler vi är som tar avstånd från utnyttjande av vilda djur som turistattraktioner, desto svårare blir det att tjäna pengar på djurens lidande.

Guide: Res djurvänligt

World Animal Protections rapporter

World Animal Protections rapporter är gratis att läsa, ladda ner och sprida. De flesta av rapporterna är på engelska.

Vilda djur i nöjesindustrin

Djurparksguiden

Såhär reser du djurvänligt

Det finns enkla, praktiska saker du kan göra på semestern för att förhindra att djur far illa

Det finns enkla, praktiska saker du kan göra på semestern för att förhindra att djur far illa. Vi listar djurvänliga reseföretag och djurvänliga havsreservat för valar och delfiner.