TUI tjänar pengar på delfinernas lidande

TUI är ett av de sista stora globala reseföretagen som fortfarande marknadsför underhållning med delfiner. En oacceptabel underhållning, som innebär att delfiner hålls i fångenskap under mycket onaturliga och begränsande förhållanden.

På så sätt tjänar TUI pengar på hundratals delfiners lidande. De hjälper till att hålla igång en grym och föråldrad industri, som tvingar delfinerna att leva sina liv i små bassänger och utföra konster som underhållning för människor.

Livet i fångenskap

Delfiner är vilda djur som hör hemma i frihet i världshaven och inte ska hållas instängda i delfinarier. Tillvaron i fångenskap leder till att delfinerna:

  • tas från sina mammor i frihet som mycket unga
  • hålls instängda i bassänger som är 200 000 gånger mindre än det område som är naturligt för dem att röra sig över i frihet
  • rutinmässigt medicineras för magsår och infektioner, eftersom de onaturliga förhållandena i fångenskap ofta gör dem sjuka
  • ofta uppvisar tecken på stress och frustration genom tvångsmässiga beteenden, som att simma runt i cirklar eller flyta passivt i vattnet
  • kan skada sig själva genom att till exempel slå huvudet i bassängens sidor eller bita i kanterna på poolerna eller metallstängerna.