Beyoncé fotograferad med tigerunge i Thailand

Nyheter

Den världsberömda artisten Beyoncé har blivit fotograferad när hon poserar med en tigerunge i fångenskap under sin semester i Thailand.

Turister som Beyoncé är ofta omedvetna om det lidande som tigrarna utsätts för. Det är därför vi arbetar för att hjälpa de vilda djuren som lider för att underhålla turister - bland många andra djur de tigrar som tvingas posera för semesterbilder. 

Tigrarna som utnyttjas på turistorter har ofta tagits från sina mödrar som små ungar. De stängs in i trånga burar eller kedjas fast på golvet under långa perioder. Istället för att lära sig att hitta föda tillsammans med sin mamma får de mat av varierande kvalitet av turister. Det är väldigt långt från deras naturliga liv i det vilda.

En tiger är ingen leksak

Vår expert på vilda djur, Dr Jan Schmidt-Burbach, säger:

“En tiger är ingen leksak. Tigrarnas hälsa och välmående ska inte offras för ett foto. Semesterbilderna gynnar en industri som livnär sig på hänsynslöshet och grymhet mot djuren. Men många turister bidrar ovetande till lidandet - de är helt enkelt inte medvetna om att deras 'en gång i livet-foto' bidrar till ett helt liv i misär för djuret.”

En internationell undersökning visar att ungefär hälften av de som betalar för en upplevelse med vilda djur gör det för att de älskar djur. Men vi vet att om dessa djurvänner var medvetna om hur högt pris de vilda djuren betalar skulle de aldrig gå dit.

En tiger är ingen leksak. Tigrarnas hälsa och välmående ska inte offras för ett foto.

Läs mer..