Historisk seger för lantbruksdjur - över en miljon EU-medborgare sade nej till burar

Historisk seger för lantbruksdjur - över en miljon EU-medborgare sade nej till burar

Nyheter

Närmare 1.5 miljoner människor runt om i EU skrev på namninsamlingen för att stoppa burar för lantbruksdjur.

Runt 300 miljoner industriellt uppfödda djur tvingas tillbringa stor del av sitt liv inspärrade i burar.

Namninsamlingen, som är ett så kallat medborgarinitiativ, innebär att Europaparlamentet måste ta upp kravet på att förbjuda burar och EU-kommissionen presentera ett svar inom ett halvår.

Under 2018 lanserade vi namninsamlingen tillsammans med runt 170 andra djurskyddsorganisationer som en del av ett medborgarinitativ med målet att nå åtminstone en miljon underskrifter för att få frågan belyst i Europaparlamentet.

Tre av fyra suggor i världen tillbringar stor del av livet i stålburar som är lika små som ett genomsnittligt kylskåp. Trots att kontinuerlig så kallad fixering är förbjuden i EU är den ofta tillåten under födsel och digivning. Kultingarna utsätts även för obedövad kastrering, att knorrarna tas bort och tänderna filas ner, vilket är förbjudet i Sverige. Värphönor, kaniner och andra lantbruksdjur hålls rutinmässigt i burar utan möjlighet till naturligt beteende.

1020427_1

Jacqui Mills, som är globalt kampanjansvarig för lantbruksdjur på World Animal Protection säger: “Tack vare våra supportrar har 115 nyligen invalda ledamöter i Europaparlamentet förbundit sig att stödja ökat skydd för lantbruksdjur. Vi vill se verklig handling för djur i bur och mot plågsamma ingrepp som kastrering och svansklippning och annan grym behandling i den industriella uppfödningen.”

Hon fortsätter:

“Medan omvärlden ofta ser på EU som en förebild för högre djurvälfärd är sanningen att kastrering av manliga griskultingar är avsevärt vanligare i många delar av Europa, jämfört med flera delar av Latinamerika. Nu har Europaparlamentet och EU-kommissionen chansen att höja nivån till nytta för miljoner lanbruksdjur. I juli i år uttalade den tillträdande chefen för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, att medborgarna vill se handling för ökad djurvälfärd och beskrev det som en ädel uppgift."

Tack alla ni som skrev på och delade namninsamlingen!

Mer om vårt arbete för lantbruksdjur 

Tack alla ni som skrev på och delade namninsamlingen!

Läs mer..