Klass fem-orkanen Irma hotar miljoner djur under sin framfart

Pressmeddelande: Klass fem-orkanen Irma hotar miljoner djur under sin framfart

Nyheter

Orkanen Irma drabbar Karibien på sin väg mot USA:s fastland. Inte sedan tyfonen Haiyan härjade på Filippinerna under 2013 har en storm haft ihållande vindar med sådan styrka.

Den internationella organisationen World Animal Protection är på väg med katastrofhjälpsteam, för att ge nödhjälp åt djur och de människor som är beroende av djuren.

Under naturkatastrofer utsätts djur för stark stress, de kan skadas eller bli sjuka. Som man tidigare sett i de fruktansvärda följderna av orkanen Harvey i Houston, kan djur bli chockade och skadade av flygande skräp eller bli sjuka av att andas in vatten.

Steven Clegg, som är internationellt ansvarig för World Animal Protections katastrofhjälpsteam, säger

“De första rapporterna om skador på platser som Barbuda är svindlande. Det här en storm som verkligen inte liknar någon annan. Även om antalet döda är lägre än förutspått räknar vi med att djur kommer att behöva medicinsk hjälp och skydd. Vi är väldigt oroade över djuren som ofta är de glömda offren under katastrofer. Våra team är på väg för att skydda dem.”

Antigua och Barbudas premiärminister har beskrivit förödelsen som “nästan total” och närmare 95% av öns struktur är skadad eller förstörd. En andra orkan, Jose, är på väg att följa Irmas dödliga spår och kan avleda katastrofhjälpen.

”Vi är fast beslutna att hjälpa djuren och kommer att ta oss dit så snabbt det bara går”, säger Steven Clegg.

World Animal Protections team i Karibien har kontakt med regeringar, myndigheter och lokala veterinärer för att:

  • Ge medicinsk hjälp till djuren som skadats av orkanen och se till att de får möjligheter att överleva, det kan innebära veterinärvård, vindskydd och mat.
  • Ge nödhjälpspaket med bandage och behandlingar för skadade djur, behandling av diarré, lunginflammation och andra sjukdomar som kan uppstå efter översvämningar.
  • Uppskatta behoven för djuren på kort och lång sikt i samarbete med regeringarna i drabbade stater.

Katastrofhjälp prioriterar människors omedelbara behov. Återuppbyggnaden av samhällen är dock tätt sammanlänkad med deras djurs välfärd. I Karibien är många beroende av sin boskap för att få en inkomst och när återbyggnaden påbörjas kommer de räddade djuren att ge dem trygghet inför framtiden.

Läs mer om World Animal Protections arbete för djur i katastrofer >>

Bilden ovan är tagen efter tyfonen Haiyans härjningar på Filippinerna.

 

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius 

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

 

Läs fler pressmeddelanden

Vi är fast beslutna att hjälpa djuren och kommer att ta oss dit så snabbt det bara går