Katastrofdrabbade djur

Problem

 • Över 40 miljoner djur drabbas varje år av katastrofer som översvämningar, torka och tyfoner
 • Djuren dödas direkt, skadas eller drivs iväg och drabbas hårt av svält och sjukdomar
 • När djuren dör mister ofta deras ägare sin försörjning.

Lösning

 • Djuren och deras ägare ska få akut hjälp när de drabbas av katastrofen
 • Förebyggande katastrofberedskap ska säkra att djuren skyddas i kommande katastrofer.

Detta gör vi

 • Vi ser till att djuren får veterinärvård, mat och vatten och återförenar dem med sina ägare
 • Vi ger rådgivning till regeringar, lokala myndigheter och organisationer om hur de kan utveckla sin katastrofberedskap så att även djur inkluderas
 • Vi hjälper lokalbefolkningen att vidta försiktighetsåtgärder så att deras djur skyddas bättre om en katastrof inträffar.

Vill du vara med och skydda utsatta djur?

Hjälp oss att rädda djur som drabbas av katastrofer. Bli Animal Protector - anmäl dig idag och stöd med en gåva varje månad.

Vi har 50 års erfarenhet av katastrofhjälp

Djurs och människors liv hänger ihop

Därför är det viktigt att rädda djuren – inte bara för deras egen skull utan också för att se till att deras ägare har något att komma tillbaka till efter katastrofen. Det är också viktigt att hjälpa sällskapsdjur, som ofta är en stor tröst för sina ägare och ger dem hopp om framtiden.

Vi finns snabbt på plats

Vi har ett globalt nätverk för katastrofhjälp samt egna katastrofteam som är beredda att snabbt rycka ut när katastrofen inträffar. Vi samarbetar med organisationer och myndigheter på plats för att undersöka vilken slags hjälp området behöver och för att snabbt och effektivt kunna sätta i gång hjälpinsatsen. Eftersom vi kan rycka ut snabbt kan vi hjälpa till där behovet är som störst – vare sig det gäller veterinärvård, foder, evakuering av djur eller återförening av djur och ägare.

Förebyggande arbete räddar liv

Genom vårt samarbete med regeringar, internationella instanser, organisationer och lokala samarbetspartners hjälper vi samhällen i katastrofdrabbade områden att vidta försiktighetsåtgärder som kan skydda deras djur vid framtida katastrofer. Det gör vi bland annat genom att:

 • undervisa människor i att se efter sina djur under och efter katastrofer
 • utveckla lokala katastrofplaner som inkluderar djur
 • installera system som förvarnar om katastrofer
 • sörja för en bra förvaring av djurens foder och vatten
 • bygga och förstärka djurens skyddsrum och stall
 • vaccinera djuren mot de sjukdomar som brukar spridas efter en katastrof
 • göra planer för evakuering av djuren, samt registrera djuren så att de lättare kan återförenas med sina ägare efter katastrofen.
Varje gång vi använder 40 kronor på akut katastrofhjälp, hade vi kunnat uppnå samma resultat för 5 kronor i en förebyggande insats.

Berätta för världen: