Glöm inte bort dem

När katastrofer inträffar får djuren samma fruktansvärda upplevelser som människor: skador, svält, törst, sjukdomar och stress.

Vi arbetar snabbt för att skydda djur som drabbats av jordbävningar, översvämningar, tyfoner och andra katastrofer. Vi tillhandahåller mat, vatten, sjukvård och annan akut hjälp till djur i nöd.

Vi evakuerar djur från fara och återförenar djur och ägare som har separerats. Personal från våra globala katastrofteam kan vara på plats inom några dagar.

Att hjälpa djur hjälper människor

Woman and child in India with their farm animals

När djur dör i samband med katastrofer har det en förödande inverkan på de människor som är beroende av dem.

Mer än 1 miljard av världens fattigaste människor är beroende av djur för mat och transport samt försörjning.

Mindre risker vid katastrofer

Förutom att arbeta vid katastrofer arbetar vi året runt med att hjälpa länder att förbereda inför oförutsägbara händelser och minska deras påverkan på djur och ägarna. Genom vårt arbete uppmuntrar vi regeringar, internationella organisationer samt och lokala och nationella samarbetspartners att inkludera djur i sin politik och planer. Vi:

  • tar fram kampanjer för strategier för minskning av risker under katastrofer på internationell och nationell nivå
  • genomför träningsverksamhet med lokala tjänstemän
  • utbildar samarbetsorganisationer om djurräddning och katastrofhantering genom workshops och PrepVet, som är en onlinekurs vi har tagit fram
  • utbildar djurägare i katastrofutsatta områden hur de ska ta hand om sina djur

Regeringar: glöm inte bort dem

Donkeys in Kenya
Meddelandet är tydligt: glöm inte djur i globala diskussioner om katastrofreducering, katastrofplaner och satsningar

Regeringar måste skyndsamt ta till åtgärder för att skydda både människor och djur genom att ta med djur i sina katastrofplaner

Regeringar runt om i världen vet att genom att skydda djur hjälper man människor att bygga upp sina liv efter en katastrof. Ändå ingår djur sällan i nationella katastrofplaner och deras behov är sällan inblandade i räddningskostnader.

Föra in djur i EU

I maj 2019 samlas världens regeringar, investerare, FN-organ och icke-statliga organisationer på FN:s Global Platform for Disaster Risk Reduction i Genève för att diskutera hur man minskar risken för katastrofer. Djur måste vara en del av samtalet men eftersom vi inte kan ta med riktiga djur till mötet tar vi med oss uppblåsbara djurambassadörer från hela världen.

Ett av de uppblåsbara djuren vi skickar till FN

Dessa ambassadörer kommer från sex olika länder (Indien, Brasilien, Thailand, USA, Kenya och Costa Rica) och representerar de miljontals djur som behöver skydd mot katastrofer.

De kommer att återvända till sina hemländer efter mötet för att fortsätta sprida sitt viktiga budskap och uppmana regeringarna om att inkludera djur i sina katastrofplaner.

Stöd vår insats för att hjälpa drabbade djur och stärka vår beredskap vid naturkatastrofer.

Stöd nu