Vi stärker kvinnor genom att hjälpa djur vid katastrofer

Vi stärker kvinnor genom att hjälpa djur vid katastrofer

Nyheter

Idag på internationella kvinnodagen vill vi lyfta hur vi kan stärka kvinnors roll vid naturkatastrofer.

Över hela världen finns miljoner kvinnor som äger lantbruksdjur. Dessa djur är viktiga för inkomster, transporter, och utbildning. Vid naturkatastrofer drabbas ofta djuren och därigenom kvinnorna som har hand om dem.

Djuren hjälper kvinnorna att klara sig bättre – åsnan bär vatten, getter och kor ger mjölk, hönorna kan ge ägg eller inkomst vid försäljning. Vissa djur ”ägs” traditionellt av kvinnorna och är ofta knutna till kvinnans sociala status. Ju fler djur desto högre status.

credit._world_animal_protection_and_sagar_shrestha

Foto: World Animal Protection/Kishor Sharma

Djuren stärker kvinnorna

Exempelvis anses åsnor vara hjälpare åt kvinnor på landsbygden. De hjälper till att transportera vatten och varor till marknaden. Kycklingar tas också oftast hand om av kvinnor. Vid katastrofer är det viktigt att bistå dessa kvinnor ekonomiskt för att kvinnor ska klara av att skydda dessa djur och därmed inte förlora sin ekonomiska och sociala status. 

När katastrofer inträffar kan det medföra att djur dör, vilket påverkar kvinnornas inkomster direkt. Genom att utbilda kvinnor kring djur och katastrofarbete kan vi minimera riskerna och skydda djuren vid en katastrof. Hennes liv med djuren blir  lättare och ger högre inkomster med ökad kunskap i djurväfärd.  Hon får också möjlighet att komma in i sociala sammanhang och olika organiserade grupper, vilket vi understödjer.

Den långsiktiga återhämtningen efter en katastrof är tätt sammankopplad med välfärden för samhällets djur. När djur dör kan det leda till fattigdom. Om kvinnor är förberedda inför framtida katastrofer kan hon bättre skydda djuren och lättare bygga upp tillvaron igen.

credit._world_animal_protection_and_subhash_sharma

Foto: World Animal Protection / Subhash Sharma

Som en del av FN:s hållbarhetsmål måste kvinnors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skyddas. En del av detta består av att skydda de djur hon tar hand om. En kvinna som kan stå emot katastrofer och skydda djuren mår bättre och är starkare. 

Vi arbetare för att hjälpa kvinnor att skydda djuren och därmed stärka hennes sociala och ekonomiska status. Vi önskar alla världens kvinnor en stark, inflytelserik och givande dag!

Läs mer om vårt arbete med katastrofdrabbade djur 

Vid katastrofer är det viktigt att bistå dessa kvinnor ekonomiskt för att kvinnor ska klara av att skydda dessa djur och därmed inte förlora sin ekonomiska och sociala status.

Läs mer..