EU-besked om päls och djurtransporter en besvikelse

Vad händer med djuren efter EU-valet?

Nyheter

Nu har väljarna sagt sitt om hur de vill att det nya EU-parlamentet ska se ut. Här svarar svenska World Animal Protections generalsekreterare Roger Pettersson på frågor om hur djurens situation kan påverkas av valet – och vilka djurskyddsfrågor han vill att EU ska prioritera.

BILD: Svenska World Animal Protections generalsekreterare Roger Pettersson talar för djuren i Europaparlamentet.

BILD: Svenska World Animal Protections generalsekreterare Roger Pettersson talar för djuren i Europaparlamentet.

Vad innebär valresultatet i Sverige för vårt arbete för djuren?

Det innebär att vi har 21 ledamöter i Europaparlamentet som vi kommer ha kontakt med under kommande mandatperiod. Vilka de blir vet vi troligtvis på fredag, när Valmyndigheten väntas presentera det slutgiltiga valresultatet. Då får vi veta om någon kryssat sig in i parlamentet.

När vi får listan från Valmyndigheten kontaktar vi de invalda parlamentarikerna och talar om vilka frågor som vi tycker är viktigast under den kommande mandatperioden och vad vi vill att de ska ta itu med direkt. Till det senare räknar jag bland annat det förslag om nya djurskyddsregler inom EU som Kommissionen skulle ha presenterat i december, men som tyvärr har skjutits upp på obestämd tid.

Har det blivit några större förändringar i sammansättningen av Europaparlamentet som kan påverka arbetet för djuren?

Mandatfördelningen mellan de olika politiska grupperna i parlamentet har förändrats, men inte så mycket som valprognoserna tydde på. Däremot har troligtvis mandatfördelningen inom de olika politiska grupperna ändrats, vilket kan innebära att vissa av grupperna blir mer progressiva medan andra blir mer konservativa i djurskyddsfrågor. Vi får helt enkelt avvakta och se.

Vad kommer World Animal Protection att göra nu direkt efter valet för att lyfta djurfrågorna i EU?

Utöver att kontakta de invalda parlamentarikerna som jag tidigare nämnde, kontaktar vi också regeringen. Inom EU startar arbetet med att utse ny ordförande för Kommissionen och den strategiska planeringen för EU-kommissionens arbete. Det är viktigt att regeringen tydligt för fram djurskyddsfrågorna, inte minst behovet av nya djurskyddsregler.

Därefter är det dags att bestämma vilka kommissionärer som ska ingå i den nya Kommissionen. De kommer att utfrågas av EU-parlamentet och då kommer vi att uppmana svenska parlamentariker att ställa frågor om hur kommissionen tänker arbeta för djuren.

Vilka tycker du är de viktigaste djurskyddsfrågorna för EU under den kommande mandatperioden fram till 2029?

Det finns en hel del frågor EU måste ta tag i nu när det gäller djurens välfärd:

  • Ny djurskyddslagstiftning – det här viktiga arbetet får inte skjutas upp längre.
  • Utfasning av burhållning av djur inom livsmedelsproduktionen, som World Animal Protection är med och arbetar för i End the Cage Age-kampanjen.
  • Förbud mot pälsdjursuppfödning, som World Animal Protection är med och arbetar för i Fur Free Europe-kampanjen.
  • Regelverk som utgår från kopplingen mellan djurens välfärd och klimatkrisen. Djurens välfärd är avgörande för att vi ska klara av klimatmålen. Djurens välfärd är också avgörande i kampen mot antibiotikaresistens och spridning av sjukdomar mellan djur och människor.
  • En förändring av EU:s handelspolitik så att den bidrar till att främja djurskyddet världen över, bland annat genom att ställa samma djurskyddskrav på importerade produkter som de som gäller inom EU.
  • Modernisering av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), med fokus på djurens välfärd.
  • Behovet av ett stabilt och hållbart livsmedelssystem, där djur får leva bra liv och där alltmer av det vi äter är växtbaserat och ger primärproducenterna betalt för det de gör.
  • EU måste ha en större global helhetssyn i sitt djurskyddsarbete.

 

Du behövs!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare. Tillsammans är vi World Animal Protection. Var med och skapa en djurvänligare värld!

Ja, jag vill hjälpa djur  

Läs mer..

EU-valet viktigt för djurfrågorna

Nyheter

Den 9 juni är det dags att gå till rösturnorna. Då är det var till Europaparlamentet. Då väljs de personer som ska sitta i Europaparlamentet de kommande fem åren. Varför inte använda din röst för att skydda djur?

EU-kommissionen sviker djuren

Nyheter

Efter starka påtryckningar att hålla löftet om nya djurskyddsregler kom EU-kommissionen med sitt besked. Det blev en stor besvikelse. Bara en ny lagstiftning mot djurtransporter kommer att presenteras i december. Allt annat får vänta.

EU-kommissionen pressad om nya regler för djurtransporter

Nyheter

Nästa vecka förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag på nya regler för djurtransporter. Inför förslaget avslöjar en ny rapport stort lidande för transporterade djur och kräver ett mycket starkare djurskydd.