A humpback whale breaching off the coast of Massachusetts

Bättre skydd för valar när IWC antar djurvälfärdsplan

Nyheter

Två rejäla steg i rätt riktning för valarna har tagits vid Internationella Valkommissionens (IWC) 65:e möte.

Den första goda nyheten kom i förrgår när IWC antog en ambitiös ”djurvälfärdsplan”. Planen tar upp de största globala hoten mot valar, som att fångas av och trassla in sig i fiskeredskap. Det föreslogs av Storbritannien på vårt initiativ.

Den andra goda nyheten är att IWC har antagit en resolution inlämnad av Nya Zeeland. Resolutionen berör Japans så kallade vetenskapliga valfångst. Den har tidigare bedömts illegal av Internationella domstolen (ICJ). Resolutionen tar fram punkter som IWC ska följa när det i framtiden kommer in ansökningar om vetenskaplig valjakt. Vidare ska det övervägas om forskningens syfte kan uppnås med alternativa metoder. Glädjen dämpades dock av ett tillkännagivande från den japanska regeringen, som upprepade sina avsikter att fortsätta valjakten i Södra oceanen, trots ICJ:s domslut. 

60 medlemsländer ser djurvälfärd som viktigt

Claire Bass, som är kampanjchef för vårt arbete med vilda djur, säger: 

"Det hedrar den brittiska regeringen som varit ledande i IWC:s arbete för valarna och det värmer hjärtat att 60 medlemsländer ser djurvälfärd som ett viktigt ämne. Detta lägliga beslut kommer att medföra att IWC tar initiativ som skyddar valar från de många hot som finns i haven idag, inklusive att trasslas in av övergivna nät och fiskeredskap, så kallade spöknät, en av de havslevande djurens största fiender.

Vi gläds också åt att IWC har godkänt ännu en resolution som kräver ökad noggrannhet när den handlägger ansökningar om att döda valar i vetenskapligt syfte. Vi tackar Nya Zeelands och Australiens regeringar för deras oförtröttliga ansträngningar att stoppa det oacceptabla lidandet som Japans valfångst innebär.Vi är extremt besvikna över att Japan återigen klargjorde sin avsikt att fortsätta valjakten i Södra Oceanen. Vi ber den japanska regeringen att ompröva sitt beslut om att återta denna grymma och meningslösa jakt."

Läs mer om vårt arbete för vilda djur >>

Vi tackar Nya Zeelands och Australiens regeringar för deras oförtröttliga ansträngningar att stoppa det oacceptabla lidandet som Japans valfångst innebär.

Läs mer..