Pigs on a factory farm

Ny rapport: Djurfabrikerna en katastrof för djur och miljö

Nyheter

I den nya rapporten ”Climate change and cruelty”, kartlägger World Animal Protection djurfabrikernas förödande konsekvenser för djur och miljö.

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Varje år föds omkring 80 miljarder landlevande djur upp i den globala livsmedelsindustrin – och då främst i storskaliga djurfabriker med fokus på ekonomisk vinst och effektivitet. Uppfödningen innebär ett enormt lidande för djuren och stora utsläpp av klimatförändrande växthusgaser. För hela planetens skull måste vi nu få till ett genomgripande systemskifte, bort från djurfabriker och mot en mer hållbar växtbaserad livsmedelsproduktion.”

Rapporten innehåller fallstudier av produktion av kyckling och fläsk i fyra av världens mest intensiva djurfabriksländer: Storbritannien, Nederländerna, USA och Brasilien.

Varje år får omkring 69 miljarder kycklingar och 1,5 miljarder grisar sätta livet till för fläsk- och kycklingköttproduktion. Undersökningen visar att utsläppen av växthusgaser från produktionen av kycklingkött i de här fyra länderna motsvarar utsläppen från 29 miljoner bilar under ett år.

Hållbart systemskifte

Det bästa sättet att skydda djuren och klimatet är att helt stoppa djurhållningen i djurfabrikerna. Ett första steg är ett förbud mot utbyggnad av nya djurfabriker. En betydande minskning av köttproduktionen i djurfabrikerna kan sedan successivt öppna vägen för mer hållbara, djur- och miljövänliga alternativ.

Men just nu är utvecklingen oroväckande, med en starkt ökad efterfrågan på kött i många delar av världen. I den offentliga debatten talas ofta om fossila utsläpp från industrin, energisektorn och transporter, men det är hög tid att också ta en titt på vad vi har på våra tallrikar och inse att klimatkrisen till betydande del drivs på av köttproduktionen i djurfabrikerna.

Julia Engqvist säger:

"Vi behöver modiga politiker som vågar kliva fram och öka sina åtaganden för att motverka avskogning, djurens lidande och utsläpp genom att stoppa den destruktiva djurhållningen. De måste ta sitt ansvar för den skada djurfabrikerna innebär för djur, människor och planeten. Som konsumenter har vi givetvis också ett viktigt ansvar för de livsmedel vi väljer att köpa. Hur många tänker egentligen på att det billiga köttet är en miljöbov som skapar dålig djurvälfärd?”

Våra krav

  • Världens regeringar måste sluta att godkänna att nya djurfabriker byggs, genom att införa ett moratorium under en tioårsårsperiod. Politikerna är den viktigaste aktören när det gäller att subventionera djurfabriker. De har makten att stoppa det finansiella stödet till djurfabriker och omdirigera det till hållbara livsmedelssystem.
  • Även näringslivet måste bidra till denna utveckling. Det kan ske genom minimiregler för djurskydd i jordbruket, en halvering av den animaliska produktionen till 2040 och en utfasning av fodergrödor som soja, för uppfödning av djur i djurfabriker.
  • Det vi som konsumenter köper i livsmedelsbutikerna har också stor betydelse för omställningen. Genom att konsumera färre animaliska produkter kan vi både konkret förändra livsmedelssystemet och dessutom sända tydliga signaler till beslutsfattare inom politiken och handeln att vi vill se en genomgripande förändring.

Till rapporten: Climate change and cruelty

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protections insatser för djuren hade inte varit möjliga utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi vill få bort dagens onaturliga och brutala djurfabriker i livsmedelsindustrin och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi är mycket tacksamma om du stödjer World Animal Protections arbete för djuren. Tillsammans är vi en stark kraft för en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

För hela planetens skull måste vi nu få till ett genomgripande systemskifte, bort från djurfabriker och mot en mer hållbar växtbaserad livsmedelsproduktion.

Läs mer..