Grisar inom EU

Larmrapport om situationen för världens reptiler

Nyheter

Den första omfattande kartläggningen av världens reptiler ger en mycket dyster bild, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Till stor del på grund av mänsklig aktivitet hotas 21 procent av de undersökta reptilarterna av utrotning.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur World Animal Protection Sverige, säger:

”Den här studien visar att reptilernas habitat krymper ihop i snabb takt på grund av människans hänsynslösa framfart i naturen. Reptiler är också hårt drabbade av handeln med vilda djur, inte minst som sällskapsdjur. World Animal Protection arbetar utifrån ett brett perspektiv för att skydda reptiler och andra vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Vi vill både stoppa köttindustrins skogsskövling och kräver ett globalt förbud mot all handel med vilda djur.”

Över 2 000 hotade arter

Världens sköldpaddor, krokodiler, ödlor och ormar lever mycket utsatta liv. Det framgår av den nya studien av levnadsförhållandena för över 10 000 reptilarter över hela världen, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Internationella naturvårdsunionen IUCN, en världsauktoritet med över tusen medlemsorganisationer, samordnar den så kallade rödlistningen av hotade djurarter. Reptilstudien slår nu larm om att enligt IUCN:s klassificering är situationen för drygt 2 000 av arterna så allvarlig, att de klassificeras som mer eller mindre utrotningshotade: sårbara, starkt hotade eller akut hotade. Forskarna konstaterar också att 31 reptilarter redan helt har dött ut.

Bland de hotade arterna finns exempelvis världens största landsköldpaddor, elefantsköldpaddorna på Galapagosöarna i Stilla havet utanför Ecuador, världens största ödla komodovaranen i Indonesien, den krokodilliknande indiska gavialen och flera arter av kameleonter i Afrika.

bearded dragon

Människan allvarligt hot

Precis som många andra vilda djur trängs reptilerna tillbaka av att människan i allt större utsträckning gör intrång i och påverkar deras naturliga livsmiljöer. Det kan handla om livsmedelsindustrins skogsskövling, utvidgning av tätorter och jakt. Ekosystemen kan också skadas av direkta miljöföroreningar och långsiktiga klimatförändringar på grund av utsläpp av växthusgaser, inte minst från den industriella djuruppfödningen i livsmedelsindustrin.

Läget är allvarligast för reptilerna som lever i de hårt exploaterade skogsområdena. Där bedöms så många som 27 procent av arterna vara hotade av utrotning, medan motsvarande siffra för reptiler i torrare områden är runt 14 procent.

Forskarna hoppas att med den här banbrytande rapporten öka förståelsen för olika reptilers utmaningar och hur de kan skyddas. De betonar att det är hög tid att ta större hänsyn till reptilerna i bevarandearbetet. Ett målmedvetet och engagerat internationellt samarbete krävs nu för att förhindra en utrotningskatastrof bland reptilerna.

Mer om vårt arbete för vilda djur

Läget är allvarligast för reptilerna som lever i de hårt exploaterade skogsområdena.

Läs mer..