Vilda djur

Den globala handeln med vilda djur omsätter stora pengar och det förekommer också en omfattande illegal handel. Vilda djur reduceras till handelsvaror, i stället för att bli respekterade som unika individer och få utlopp för sina naturliga beteenden i frihet.

Exempel på vilda djur som drabbas hårt av den grymma exploateringen är fåglar, ormar, ödlor, sköldpaddor, elefanter, noshörningar, tigrar, björnar och myrkottar. Stora marknader för djurhandeln finns i USA, Kina, Australien och Storbritannien. Sydafrika och Brasilien utmärker sig som ledande exportländer.

Utnyttjandet av vilda djur leder också till miljöförstörelse när de vilda djurens naturliga livsmiljöer förstörs. Det ökar också risken för spridning av allvarliga sjukdomar och pandemier mellan djur och människor.

Världshälsoorganisationen WHO definierar zoonoser som sjukdomar som överförs från ryggradsdjur till människor. Över 60 procent av alla infektionssjukdomar är zoonotiska och av dem antas drygt 70 procent komma från vilda djur. 

World Animal Protection arbetar för att skydda vilda djur och stoppa efterfrågan på dem för kommersiella ändamål. Vårt mål är att skapa en djurvänlig värld där det är självklart att vilda djur ska få leva fritt i sina naturliga livsmiljöer utan att utnyttjas av människor. Vilda djur ska få vara vilda! Om de av någon anledning har svårt att klara sig i naturen kan djurvänliga reservat och djurparker vara ett alternativ.

Vi vill ha ett principiellt förbud mot all handel med vilda djur i hela världen. Men för att skydda djur kan vi acceptera undantag, som handel för att bidra till att hotade djurarter hålls i djurvänliga djurparker eller reservat.

Vårt arbete för vilda djur

Vilda djur är inte underhållning. Selfie med sengångare.
Roy the African grey parrot
lion
copy quote
trofejakt elefant
legacy_body_2.3