Ge Furuviks schimpanser nya liv i ett djurvänligt reservat

Ge Furuviks schimpanser nya liv i ett djurvänligt reservat

Nyheter

Det är ett år sedan dödsskjutningarna av schimpanser i Furuviksparken i Gävle. World Animal Protection Sverige uppmanar nu ägaren Parks and Resorts att hedra minnet av de döda genom att ge de tre schimpanser som fortfarande lever bättre liv i ett djurvänligt reservat.

För ett år sedan fanns sju schimpanser i Furuviksparken. När de rymde i djurparken blev de beskjutna och huset där de bodde omringades av prickskyttar. 

Rymningsförsöket slutade med att fyra schimpanser sköts ihjäl: Santino, Lina, Manda och Torsten, en liten unge som bara blev tre år. Selma skottskadades i armen och så illa i ena ögat att hon inte längre kan se med det. Hon fördes tillbaka till schimpanshuset, där nu bara hon, Maria-Magdalena och Tjobbe finns kvar.

Sandra Jönsson, sakkunnig om vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi måste göra allt vi kan för att försöka se till att det inte inträffar fler sådana här fruktansvärda tragedier. World Animal Protections grundinställning är att vilda djur ska få leva i sina naturliga livsmiljöer. Djurparker får bara vara en nödlösning för att skydda hotade djur. Trots att schimpansen är en hotad djurart är djurparker ett olämpligt alternativ för dem, eftersom det är mycket svårt att ge dem bra livsvillkor i fångenskap – inte minst i vårt nordiska klimat som inte alls liknar deras naturliga livsmiljö i Afrika”. 

Olämpliga anläggningar

Den starkt begränsade djurparksmiljön är ett mycket olämpligt alternativ för att skydda schimpanser, på grund av deras komplexa behov. Dödsskjutningarna i Furuviksparken är ett tragiskt exempel på hur förödande det kan vara om något går fel och vilka livslånga trauman det kan innebära för djur och djurvårdare. 

chimpanzee zoo

I sin naturliga livsmiljöer i Afrika trivs schimpanserna i skogsmiljöer som är svåra att återskapa i fångenskap. De klättrar i träd och kan bygga sina bon uppåt 50 meter över marken. Schimpanser är mycket rörliga och kan förflytta sig över en mil om dagen. De har förmågan att använda redskap och lever i grupper där de sociala relationerna är viktiga.

Sandra Jönsson säger:

”Furuviksparken letar nu alternativ och tyvärr är de öppna för att ta in fler schimpanser. Trots att både klimatet och anläggningarna som sådana talar emot att ha schimpanser där. Mot bakgrund av tragedin förra året och den olämpliga miljön uppmanar vi i stället Furuviksparkens ägare Parks and Resorts att tänka om: Låt de överlevande schimpanserna få naturligare liv i ett djurvänligt reservat. Sådana finns redan för andra arter, som delfiner och elefanter. Och visa att ni faktiskt förstått djurparkernas uppdrag och därmed investerar i djurvälfärd och artbevarande – inte bara i karuseller”. 

Djurvänlig lösning

Vi uppmanar Parks and Resorts att:

•    Vara med och finansiera och stödja djurvänliga reservat för schimpanser. Ett sådant projekt kan bli en viktig inspiration för hela djurparks-Sverige, för att se till att djur som är för komplexa för dagens djurparkskapacitet och vårt nordiska klimat får en bättre livsmiljö.
•    Ta fullt ansvar för den extremt påfrestande situation som både djur och djurvårdare hamnade i efter dödsskjutningarna. Förra årets tragedi kommer sannolikt innebära ett livslångt trauma både för de schimpanser som är kvar och för de djurvårdare som jobbat med de sju schimpanserna de senaste åren. 
•    Att inte låta fler schimpanser komma till Furuviksparken, i synnerhet med tanke på att inget så vitt vi vet har gjorts för att utveckla djurens bostadsyta. En sådan utökning av antalet djur skulle starkt ifrågasätta parkens empati med schimpanserna och bara förstärka bilden av att det handlar mer om kommersiella intressen än bevarandearbete med djurens bästa i fokus.

chimpanzee zoo

Sandra Jönsson säger:

”Parks and Resorts kan med sina stora finansiella muskler faktiskt förändra livet för djurindivider som tjänat som publikmagneter och hedra dem som sköts ihjäl. Ge dem något tillbaka. Som ett tack – eller som ett förlåt. En sådan satsning skulle säkert också kunna ge plåster på såren efter att Parks and Resorts och Furuviksparken fått löpa gatlopp i media under det senaste året. Vi i World Animal Protection deltar gärna i en diskussion om hur en sådan djurvänlig lösning rent praktiskt skulle kunna se ut”. 

Din hjälp är livsviktig

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

  

Parks and Resorts kan med sina stora finansiella muskler faktiskt förändra livet för djurindivider som tjänat som publikmagneter och hedra dem som sköts ihjäl.

Läs mer..