seal

Ny rapport: Buntband trasslar in sälar och sjölejon över hela världen

Nyheter

Ny studie föreslår förbud och alternativa material för att skydda havsdjur

Vår kampanjansvariga för havslevande djur, Elizabeth Hogan, har tillsammans med Amanda Warlick på amerikanska företaget ECS Federal LLC publicerat en rapport i Journal of International Wildlife Law & Policy. I rapporten granskas buntbandens egenskaper och riskerna de utgör för havslevande djur. 

Skräp som hamnar i haven orsakar intrassling av marina djur runt om i världen. Det dödar årligen hundratusentals valar, delfiner, hajar, sälar, sköldpaddor och fåglar.

Buntband, som är vanligt marint skräp, är kända för att ständigt trassla in sälar och sjölejon.

Buntband trasslar in flest sälar

I studien har Hogan och Warlick analyserat buntbandens del i intrasslade sälar och sjölejon. En undersökning av 93 intrasslingar av säl, insamlade från räddningspersonal runt om i världen, visade att alla intrasslingar utom tre var orsakade av buntband. Andra arter som ofta trasslade in sig i buntband var sköldpaddor och fåglar.

Författarna har granskat de fysiska egenskaperna hos buntband som sälar och sjölejon ofta trasslar in sig i. Röda band orsakade minst intrasslingar. Det överensstämmer med tidigare fältundersökningar, som visade att röda eller orange band var minst troliga att trassla in valar eftersom de kunde upptäcka dessa färger på större avstånd. 

Framgångsrika förbud

Även om alternativa material kan vara effektiva på lång sikt menar författarna att lagstiftningsåtgärder kan få en betydande inverkan på kort sikt.

Hogan och Warlick lyfter fram att tidigare regleringar varit framgångsrika och hänvisar till USA som 1994 lagstiftade om att dryckesringar skulle vara nedbrytbara.

I västra Australien förbjöds 2009 användningen av buntband helt på fritidsbåtar och kommersiella fiskefartyg i syfte att skydda havets djur. Författarna föreslår liknande förbud för att hindra buntbanden från att trassla in marina däggdjur. 

Sveriges regering gick nyligen med i vårt globala initiativ GGGI för att stoppa marin nedskräpning >>

Läs hela rapporten här

Toppbild: Marine Mammals of Maine

Buntband, som är vanligt marint skräp, är kända för att ständigt trassla in sälar och sjölejon.

Läs mer..