Nu skal skolebørn i hele Rumænien lære om hunde

Nu ska skolbarn i hela Rumänien få lära sig mer om hundar

Nyheter

På 23 skolor i Rumänien har vi undervisat barnen i hur hundar bör tas om hand. Det har blivit en så stor framgång att vårt utbildningsprogram nu ska ut till skolor över hela landet.

”Låt oss lära om djur” är namnet på utbildningsprogrammet, som ska berätta för skolbarn i hela Rumänien om hundars behov och hur man blir en ansvarsfull hundägare.

hunde-paa-skema-1116

På lång sikt kan det göra skillnad för tusentals hundar att den nya generationen rumäner får veta hur hundar bör behandlas. Det kan innebära att färre hundar plågas och att allt färre sällskapsdjur överges av sina ägare. 

Undervisning kan bekämpa djurplågeri

Varje år blir tusentals hundar dödade med brutala metoder i Rumänien. Precis som på många andra platser i världen tar myndigheterna där till massavlivningar i ett försök att minska antalet hemlösa hundar. De många hundavlivningarna har gång på gång visat att de inte löser problemen.

hunde-paa-skema-2-1116

Våra experter har nu utbildat lärare, representanter från lokala myndigheter och anställda på organisationer, så att de kan lära ut vårt utbildningsprogram i hela landet. Det sker efter att vår rumänska samarbetsorganisation Save the Dogs med stor framgång har genomfört programmet som ett pilotprojekt på en rad rumänska skolor.

Programmet ska ge större kunskaper om hundar och påverka människors attityder till hundar och ändra deras inställning när det uppstår konflikter.

Tusentals avlivningar stoppade

Utbildningsprogrammet är ännu ett steg på vägen mot att ge hundarna i Rumänien bättre liv. Tidigare i år satte vi – tack vare över 60 000 underskrifter från våra supportrar – stopp för de brutala hundavlivningarna  i den rumänska staden Constanța.

hunde-paa-skema-constanta-1116

Vi hade en bra dialog med Constanțas vice borgmästare när vi överlämnade underskrifterna. Staden har nu lovat att hantera utmaningen med hemlösa hundar med djurvänliga metoder. ”Låt oss lära om djur” kommer nu att införas på skolorna i Constanța.

Läs mer om vårt arbete för att hjälpa hundar i hela världen >>

Utbildningsprogrammet är ännu ett steg på vägen mot att ge hundarna i Rumänien bättre liv. Tidigare i år satte vi – tack vare över 60 000 underskrifter från våra supportrar – stopp för de brutala hundavlivningarna i den rumänska staden Constanța.