A school of silver fish in the wild

Nytt EU-center viktig framgång för fiskars välfärd

Nyheter

EU-kommissionen skapar nu ett banbrytande referenscenter för fiskar. Det ska granska och stärka välfärden för fiskar som föds upp i livsmedelsindustrin.

Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, välkomnar inrättandet av centret, som kan få stor betydelse för levnadsförhållandena för fiskar. Varje år är det miljarder fiskar i europeiska vatten – och faktiskt även på land – som föds upp och slaktas i livsmedelsindustrin.

Amanda Dahlberg expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Ett sådant här referenscenter är en viktig markering att fiskars välbefinnande ska tas på allvar. Forskningen visar att de har betydande förmåga att uppleva både välbefinnande och lidande. Vi måste tag i de stora välfärdsproblem som finns i den intensiva djuruppfödningen – vare sig det gäller djur som lever på land eller i vatten.”

Stora hälsoproblem

I EU finns redan tre olika referenscentrum, som ska bidra till att stärka djurskyddslagstiftningen: ett för grisar, ett för idisslande djur och hästdjur, och ett för fåglar och andra smådjur i livsmedelsindustrin.

Tanken är att referenscentret ska kunna bistå EU-länder med metoder för att förbättra och bedöma fiskarnas välfärd och expertkunskap för att implementera regler för uppfödningen.

Olika fiskarter skiljer sig mycket från varandra och artspecifika behov varierar avsevärt. Eftersom fiskarnas immunsystem och aptit är särskilt sårbara för stress, leder bristen på kunskap om beteende och djurhållning till en stor dödlighet på uppåt 20 procent. Centret skapas nu för att åtgärda de bristerna.

Amanda Dahlberg säger:

”Det finns stora djurvälfärds- och folkhälsoproblem med att föda upp fisk i fångenskap och det är hög tid att kritiskt granska hela fiskindustrin. Om vi exempelvis tittar på hur laxar trängs ihop i uppfödningsanläggningar, så skapas uppenbara risker för spridning av sjukdomar och parasiter som laxlöss mellan fiskarna. Överanvändning av antibiotika inom laxuppfödningen bidrar också till den allvarliga antibiotikaresistensen, som gör det svårare att behandla bakterieinfektioner hos både djur och människor. Dessutom kan slaktprocessen leda till mycket lidande för fiskarna.”

fish farm

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för en djurvänligare värld hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi djurhjälpare tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Det finns stora djurvälfärds- och folkhälsoproblem med att föda upp fisk i fångenskap och det är hög tid att kritiskt granska hela fiskindustrin.

Läs mer..