Factory pigs

Köttjätten JBS tjänar stora pengar på miljöförstöring och djurlidande

Nyheter

En ny rapport från World Animal Protection visar att världens största köttproducent JBS är en katastrof för djur och miljö. Risken är nu uppenbar att företaget bidrar till att Brasilien inte når målet att stoppa skogsskövlingen till 2030.

Factory Farming is Destructive

Rapporten ”Profiting from cruelty and killing our world”, har tagits fram av World Animal Protection i samarbete med den brasilianska organisationen Repórter Brasil, en ansedd grupp undersökande journalister.

Granskningen är en kartläggning av världens största köttproducent JBS, som har sitt huvudkontor i Brasilien. Företaget använder ett nätverk av lantbrukare och mellanhänder som bidrar till omfattande miljöskadlig verksamhet och utsätter miljontals djur för lidande.

Amanda Dahlberg, agronom och sakkunnig om lantbruksdjur i World Animal Protection Sverige, säger: 

”Rapporten visar på ett skrämmande sätt hur vinstintresset går före djurens välfärd, bevarande av naturen och klimatmål. Det som beskrivs är en mycket oroväckande kedjereaktion, från skogsbränder för odling av soja i Brasilien, till en fruktansvärd situation för massor av djur och en akut kris för hela planeten. Det här är en tydlig varningssignal som vi måste ta på största allvar – inte bara när det gäller JBS utan också hela det destruktiva system med djurfabriker som vi har i dag.” 

Skogsskövling 

Med sin storskaliga djurindustri är JBS ett stort hot mot Brasiliens skogar – och därmed också mot arbetet att motverka de globala klimatutmaningar vi står inför. För att få mark att odla grödor på bränner lantbrukare som JBS köper djurfoder av ner skog. Förutom en enorm miljöförstörelse, innebär avskogningen också att stora mängder koldioxid frigörs och kan förvärra problemen med klimatförändringar.  

Forest fires in  SINOP Municipality, Brazil

Situationen är så allvarlig att Brasiliens ambition att stoppa avskogningen till 2030 med stor sannolikhet kommer att misslyckas, om inget drastiskt sker för att minska förstörelsen. 

Skogsskövlingen drabbar också i stor utsträckning de vilda djuren, som kan dödas, skadas eller tvingas fly i panik när deras livsområden bränns. På längre sikt kan de få svårt att överleva på grund av svält i de områden där bränderna dragit fram och förstört naturen.  

Lidande och miljökatastrof på export

Sojan som lantbrukarna odlar köps upp av mellanhänder och transporteras till djurfoderfabriker som ägs av JBS. Djurfodret används sedan i företagets djurfabriker, där miljontals djur som kycklingar och grisar lever under svåra förhållanden i trånga, onaturliga miljöer.

Spraying pesticides in a soybean field in Brazil

JBS slaktar varje dag omkring 13 miljoner kycklingar, 128 000 grisar och 77 000 nötkreatur. Stora mängder kött exporteras över världen till företag och konsumenter som inte känner till att priset för köttet är ett enormt lidande för många djur och katastrofala miljöeffekter och klimatförändringar.  

Varje dag beräknas JBS se till att konsumenter i Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Europa får kött till över 200 miljoner måltider. Bland stora företag som säljer produkter från JBS finns Burger King, McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Lidl och Europas största livsmedelskedja, franska Carrefour.  

En hållbar framtid 

World Animal Protection uppmanar JBS att upprätta en plan som garanterar att företaget drar sig ur alla verksamheter och affärsuppgörelser med kopplingar till den förödande skogsskövlingen.  

Men en långsiktig lösning på den här problematiken handlar inte bara om JBS. JBS är ett typexempel på att systemet med djurfabriker inte fungerar och att det nu krävs ett systemskifte i världens livsmedelsproduktion, för att skapa en hållbar framtid för människor, djur och miljö. För att det ska lyckas måste JBS och den globala djurindustrin radikalt byta spår.  

Amanda Dahlberg säger: 

”För att minska djurens lidande, miljöförstöring, klimathotet och spridning av sjukdomar mellan djur och människor, är det helt nödvändigt att världens länder försöker enas om en inriktning mot ett mer växtbaserat livsmedelssystem. Vi hoppas att denna fråga kommer att hamna högt upp på agendan för FN:s miljökonferens COP 28 i Dubai, i början av december”.  

Till rapporten  

 

Var med och skapa en djurvänligare och hållbarare värld  

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.  

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.  

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.  

Ja, jag vill hjälpa djuren!  

Det här är en tydlig varningssignal som vi måste ta på största allvar – inte bara när det gäller JBS utan också hela det destruktiva system med djurfabriker som vi har i dag. JBS slaktar varje dag omkring 13 miljoner kycklingar, 128 000 grisar och 77 000 nötkreatur.

Läs mer..