Miljoner grisar kan få bättre liv i Kina – och ökat stöd för bättre grisvälfärd i Latinamerika

Ökat stöd för bättre grisvälfärd i Kina och Latinamerika

Nyheter

Vårt arbete för att förbättra djurvälfärd gör skillnad för grisarna. En milstolpe har nåtts genom en överenskommelse i Kina och en ny kampanj i Latinamerika har redan fått stöd av 22 000 människor

Vi är så glada över att dela nyheten att vi har fått en underskriven avsiktsförklaring av Da Bei Nong – en av Kinas största tillverkare av lantbruksprodukter – och djurskyddsorganisationen ICCAW (International Cooperation Committee of Animal Welfare).

Da Bei Nong kommer under rådgivning av våra experter och ICCAW att göra en testperiod med högre djurvälfärd för grisarna med start i juni och öka välfärden ännu mer under 2018. 

Världens största djurvälfärdsproblem

Hur lantbruksdjur behandlas är världens största djurvälfärdsproblem – och det blir bara större.

Över 70 miljarder djur föds upp för att bli mat varje år, två tredjedelar av dem i förhållanden som medför att de inte kan röra sig fritt eller bete sig naturligt.

I Kina föds över hälften av världens grisar upp.

Efterfrågan på griskött har inneburit att många livsmedelsleverantörer slarvar med djurvälfärden för att få fram billigt kött. Det medför att miljoner grisar lider varje dag. Suggor fixeras ofta eller hålls i burar under större delen av sitt liv.

Rätt tid att skydda djur

Da Bei Nong har för närvarande 60 000 suggor som producerar närmare en miljon grisar.

Beslutet att förbättra miljoner grisars liv kommer lagom till att företaget planerar att expandera. Företaget kommer att ge utrymme åt sina suggor och växande kultingar. Djuren kommer också att få berikning och bekvämt golv.

Överenskommelsen visar på en viktig förändring i Kinas grisundustri. Fler företag och organisationer erkänner vikten av högre djurvälfärd och den positiva påverkan det kan ha på produktion och hållbarhet i Kina.

‘Harmoni mellan människa och djur’

När undertecknandet ägde rum sade vår kinesiske generalsekreterare Zhao Zhonghua: “Bättre djurvälfärd kommer inte bara att minska lidande, det leder också till friskare djur, säkrare mat för konsumenterna och hållbarhet och vinst för lantbrukarna. Det är ett val som grisindustrin vinner på.”

Song Weiping, näst högsta chef på Da Bei Nong, säger: “Vi har förbundit oss att verka för bättre djurvälfärd och för att producera griskött av högsta kvalitet, som är säker för våra konsumenter.”

I Kina växer efterfrågan på produkter med högre djurvälfärd.

En undersökning som gjordes 2016 visade att två tredjedelar av människor i Kina är beredda att betala mer för fläskkött med högre djurvälfärd. Av de som svarade uppgav 90% att de skulle vara villiga att ändra sina köpvanor och hellre köpa produkter från grisar som haft bättre liv.

Kampanjen för bättre griskött växer

På en annan del av jorden, i Brasilien och Chile, har över 22 000 människor gått med i vår kampanj #ChangePigsLives.

Den lanserades förra månaden och ska få regeringar att lagstifta om högre djurvälfärd för grisproduktion. Brasilien är världens fjärde största grisproducent.

Grisbranschen har redan genomfört flera förbättringar men fortfarande lider över 42 miljoner grisar i gammaldags, grymma uppfödningssystem i landet.

De flesta suggor tillbringar hela sitt liv fixerade – något som är förbjudet i EU och åtskilliga andra länder i världen.

Kampanjerna i Brasilien och Chile uppmuntrar stora stallar med utrymme för suggorna att röra sig och berikning som ger dem något att göra. Den grymma seden att lemlästa kultingar, inklusive ta bort tänder, öron och svansar utan bedövning ska bort och växande grisar ska få mer utrymme för att undvika slagsmål och smittspridning.

Läs mer om vårt arbete för att förbättra för världens lantbruksdjur >>

“Bättre djurvälfärd kommer inte bara att minska lidande, det leder också till friskare djur, säkrare mat för konsumenterna och hållbarhet och vinst för lantbrukarna - vår kinesiske generalsekreterare Zhao Zhonghua

Läs mer..