Genoprettelsen af den australske natur kan tage årevis, alt imens tusindvis af dyr har mistet deres hjem og skal finde nye leveområder.

Hjälp till djur i Australien  

Nyheter

Ledande forskare uppskattar att över en miljard djur har dött i skogsbränderna de senaste månaderna, med miljoner hektar nerbränd natur över hela landet.

Återhämtningen efter en katastrof av denna skala är komplex och kommer att ta månader och till och med år.

Tack vare alla våra supportrar är Australiens djur inte ensamma i den här katastrofen. Gåvor från supportrar över hela världen har gjort det möjligt för oss att ge livsviktig hjälp. 

Medicin till hjälpbussar

Vi har bland annat kunnat stödja lokala organisationer med deras akuthjälp genom att tillhandahålla medicinska förnödenheter till hjälpbussar som tar hand om drabbade djur som kängurun på bilden nedan. Hon är föräldralös och alla fyra tassarna var brännskadade, framtassarna ända ner till senorna.

Veterinären var tvungen att ta bort skadad vävnad och smuts från såren och använda laserbehandling för att hjälpa till med läkandet. Förhoppningsvis kommer hon att kunna återvända till det vilda när hon mår bra igen.

Skadad känguru i Australien får hjälp

Vi har också hjälpt till med sökandet efter överlevande djur i branddrabbade områden med hjälp av en drönare med värmekamera. 

Stödjer långsiktig återhämtning

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta för att helt utvärdera effekterna av bränderna på Australiens djur för att kunna stödja långsiktig återhämtning. Denna bedömning gör det också möjligt för oss att mer exakt hitta var nuvarande strategin brister och uppmana regeringen att öka skyddet och beredskapen inför kommande katastrofer för Australiens unika djur, växter och miljö. 

För samhällen som drabbats eller riskerar att drabbas kommer vi att uppdatera och utvidga våra informationsinsatser för att människor ska kunna vara förberedda inför katastrofer och bättre kunna hjälpa djuren när de inträffar.

Under de kommande månaderna kommer vi att arbeta för att ändra lagar, planer, policyer och konventioner för att säkerställa att djur ingår i katastrofplanering. Detta arbete skulle inte vara möjligt utan djurvänner som du som bryr sig om djur i nöd. 

Tack! 

Gåvor från supportrar över hela världen har gjort det möjligt för oss att ge livsviktig hjälp.

Läs mer..