cows on farm

Inget klart besked från Baylan om kameraövervakning

Nyheter

World Animal Protection Sverige har uppmanat regeringen att införa krav på kameraövervakning på svenska slakterier, efter avslöjandena i media om allvarliga missförhållanden. Nu har vi fått svar från den ansvariga ministern Ibrahim Baylan. Tyvärr innehåller svaret inte vad vi hoppats på.

”Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid en diskussion om att införa ett krav på kamerabevakning på svenska slakterier. Det handlar både om djurskyddet och om skyddet för enskildas integritet. Olika rättsliga frågor behöver övervägas bl.a. vad det gäller dataskydd samt offentlighet och sekretess.”

Så svarar näringsminister Ibrahim Baylan på vårt krav att regeringen skyndsamt måste tillsätta en utredning om kameror för att skydda djuren i slakterier. Trots alla avslöjanden under året i SVT:s Uppdrag granskning, TV4 med material från Djurrättsalliansen och Aftonbladet.

En skrämmande dokumentation av brutalt lidande: grisar som sparkas i huvudet, blir slagna med kedjor och avlivas långt efter bedövning och kycklingar som skållas levande.

Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige, säger:

”Baylans svar innehåller inte det vi hoppats på. Vi är naturligtvis fullt medvetna om de saker som Baylan anger i sitt svar. En utredning kan ge svar på hur både behovet av bättre övervakning och integritetsskyddet ska kunna tillgodoses. Det vore lite märkligt om inte regeringen landar där också, inte minst med anledning av vad det andra regeringspartiet tycker och vad samarbetspartierna för fram.”

Näringens ansvar

Samtidigt som näringsministern vill slå vakt om djurens välfärd och konstaterar att kameraövervakning redan finns på slakterier i andra länder, väljer han ändå att betona näringens eget ansvar i Sverige.

Det är slakterierna som har huvudansvaret för att reglerna följs i samband med slakt och Baylan skriver att: ”Betydelsen av slakteriets personal kan aldrig ersättas av den offentliga kontrollen”.

Grisar i industriell djurhållning

Julia Engqvist säger:

”Slakteriernas ansvar och kontrollmyndighetens roll är två saker som givetvis inte ska ta ut varandra, utan komplettera varandra. Men de bildbevis som finns talar för sig själva: djur utsätts för lidande som lagen ska skydda dem ifrån. Då gäller det att både ställa hårdare krav på verksamheten och förbättra möjligheterna för offentlig övervakning. Den offentliga kontrollen är allmänhetens enda inblick in i en för övrigt stängd verksamhet.”  

Starkt politiskt stöd

Även om Baylan inte ger det klara svar vi önskat, finns det ett starkt politiskt stöd för vårt krav på effektivare övervakning av slakterierna. Vi har frågat samtliga riksdagspartier vad de anser om utökad kontroll med kameror.

Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har svarat att de ställer sig bakom att regeringen utreder kameraövervakning. Centerpartiet har så sent som på sin senaste stämma i september uttalat sig för ökad användning av digital teknik, även om partiet inte direkt ställt sig bakom kameraövervakning. Liberalerna och Socialdemokraterna tycker frågan är viktig, men har ingen bestämd uppfattning. Kristdemokraterna är ensamma om ett tydligt nej, med hänvisning till integritetsskyddet för slakteripersonalen.  

Julia Engqvist säger:

”Med tanke på det starka stöd vi fått för vår namninsamling om kameraövervakning och partiernas inställning, är det svårt att förstå varför regeringen inte öppnar upp för en utredning om kameraövervakning i sitt svar. Jag undrar vad mer som krävs?”

Grisar i industriell djurhållning

 

Ytterligare åtgärder

Vi kommer att fortsätta att driva frågan om skärpta djurskyddskontroller. Förutom kameraövervakning, anser vi att det bör utredas hur kontrollmyndigheterna i övrigt kan få utökade resurser och möjlighet att ingripa snabbare för att stoppa verksamheter där djur plågas.

Regeringen måste också vidta kraftfulla åtgärder för att få stopp på de hot och trakasserier, som djurskyddskontrollanterna utsätts för i sitt arbete av dem som ska kontrolleras. En undersökning som fackförbundet Naturvetarna gjort visar att djurskyddskontrollanterna tillhör en av de yrkesgrupper som utsätts för mest hot och våld i sitt arbete. Det är fullständigt oacceptabelt.

Läs mer..