Orkanen Matthew har nått Haiti – vi hjälper djuren

Orkanen Matthew har nått Haiti – vi hjälper djuren

Nyheter

Vårt latinamerikanska katastrofhjälpsteam har nu nått Haiti, där orkanen Matthew orsakat stor förödelse. Vi är på plats och hjälper djuren där behovet är som störst.

Vår tidigare erfarenhet av Haiti är att människorna verkligen älskar både sina husdjur och lantbruksdjur och många fattiga familjer är helt beroende av dem.

Vårt veterinärteam, som leds av Dr Thomas, är  på plats för att hjälpa djuren som lider efter orkanen. Han berättar:

”I lördags var jag i Kenscoff för ett möte med min veterinärassistent och chefen för jordbruksnämnden för att se vilka områden vi kan nå. Vi hade också ett kort möte med en kycklinguppfödare, som berättade hur orkanen påverkat djuren. Idag tisdag ska vi träffa producenter, lokala veterinärer, jordbruksministern och förhoppningsvis en representant från civilförsvaret.”

woman-and-child-riding-a-donkey-pass-by-destroyed-houses-after-hurricane-matthew-hit-haiti

Över en halv miljon människor har påverkats av orkanen Matthew. Ett stort antal människor har drivits från sina hem, åkrar har förstörts och boskap saknar mat och skydd. Om inget görs kommer 80 % av skörden i vissa områden att förstöras och människor och djur riskerar svält. FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp skriver i sitt åtgärdsprogram för Haiti att bland prioriterade åtgärder är att återställa jordbruksproduktionen så snart som möjligt. Vi finns på plats för att hjälpa boskaps- och sällskapsdjuren som drabbats.

Ge ditt stöd till vårt arbete här >>

Eller Swisha en gåva till 9001744

Din gåva går till vårt pågående katastrofarbete för att skydda och stödja djur som drabbats av katastrofer.

Ett stort antal människor har drivits från sina hem, åkrar har förstörts och boskap saknar mat och skydd. Om inget görs kommer 80 % av skörden i vissa områden att förstöras och människor och djur riskerar svält.

Läs mer..