Forbud mod tyrefægtning omstødt

Författningsdomstol upphäver förbud mot tjurfäktning i Katalonien

Nyheter

Djurvälfärden tog ett steg bakåt den 20 oktober. Då upphävde Spaniens författningsdomstol Kataloniens förbud mot tjurfäktning från 2010 genom att förklara det ogiltigt.

Domstolen motiverade beslutet med att självständiga regioner som Katalonien inte kan förbjuda tjurfäktning efter att den brutala ”sporten” under 2013 upphöjdes till spanskt kulturarv.

Kataloniens förbud mot tjurfäktning röstades igenom 2010 och trädde i kraft 2012. Det kom till efter press från katalanerna själva, oss (då hette vi WSPA) och andra djurskyddsorganisationer.

1010641

Tradition är ingen ursäkt för djurplågeri

I kulturarvens namn blir varje år 60 000 tjurar och andra djur plågade och dödade på tjurfäktningsarenor och under festivaler i Spanien.

”Tjurfäktning är inte underhållning utan ett tragiskt förevisande av ett lidande djurs dödskamp. Kultur och tradition kan inte användas som ursäkt för att plåga djur. Vi beklagar den lag som upphöjt tjurfäktning till spanskt kulturarv och det är sorgligt att domstolen nu har använt denna lag till att underkänna Kataloniens förbud,” säger Roger Pettersson, World Animal Protection Sveriges generalsekreterare.

Förbud mot festivaler där tjurar och andra djur plågas

Tillsammans med djurskyddsorganisationerna CAS International och La Tortura No Es Cultura för vi en dialog med de spanska myndigheterna för att stoppa de festivaler där tjurar och andra djur plågas. Under loppet av ett år har flera festivaler förbjudits av de lokala myndigheterna.

Bland annat har Valencia och flera andra spanska städer förbjudit ”eldtjursfestivalerna”, där man sätter eld på levande tjurar. Den traditionella ”andjaktsfestivalen” i staden Roses har också förbjudits.

Senast kom ett förbud mot festivalen Toro de la Vega i staden Tordesillas, där tjurarna tidigare jagades av ryttare med lansar.

Stort motstånd mot tjurfäktning i Spanien

Efter framgångarna med att få stopp på en rad brutala festivaler är författningsdomstolens beslut ett stort steg bakåt i kampen för att få stopp på djurplågeri i traditionens namn.

Domstolens beslut sker vid en tidpunkt där stödet för tjurfäktning minskat radikalt hos spanjorerna själva. 73 % vill att den spanska regeringen helt stoppar det ekonomiska stödet till att marknadsföra tjurfäktning som en del av spansk kultur. Och 67 % av spanjorerna skäms över att tjurfäktning fortfarande äger rum i Spanien. Det visar vår senaste undersökning, som gjordes av analysföretaget Ipsos Mori riktad till spanjorer 16-65 år.

1010650


Reaktion på åskådarläktaren i det katalanska parlamentet när resultatet av folkomröstningen, ett förbud, meddelades i juli 2010.

Vi sätter press på de spanska politikerna

Vi vill visa Spaniens politiska ledning att omvärlden, liksom Spaniens egna djurskyddsorganisationer, sätter press på att de agerar mot djurplågeri. Därför samlar vi in namn i protest mot djurplågeriet på festivaler och tjurfäktning.

Underskrifterna kommer att överlämnas till politikerna i Spanien i slutet av året, tillsammans med CAS International och La Tortura No Es Cultura.

Skriv under och hjälp oss att kämpa för tjurarna >>

Tjurfäktning är inte underhållning utan ett tragiskt förevisande av ett lidande djurs dödskamp. Kultur och tradition kan inte användas som ursäkt för att plåga djur. - Roger Pettersson, World Animal Protection Sveriges generalsekreterare.