BRF

Banbrytande djurskyddsavtal med brasiliansk matjätte

Nyheter

Den brasilianska livsmedelsjätten BRF och World Animal Protection har ingått ett globalt partnerskap för att utveckla en plan om djurvälfärd. Detta initiativ är helt nytt för livsmedelsindustrin i Brasilien. Grisarna står överst på handlingsplanen.

BRF, Brasil Foods, är inte känt i Sverige trots att det är en av de tio största livsmedelstillverkarna i världen.  BRF har över 100 000 anställda, 47 industrier i Brasilien, 10 industrier utomlands samt 27 distributionskanaler. För närvarande exporterar företaget till 110 länder.

I dag den 25 november 2014 tecknade BRF ett banbrytande samarbetsavtal med World Animal Protection. Syftet är att ta fram avgörande förbättringar för djuren som används både av företaget och dess leverantörer. BRF förbinder sig bland annat att ge suggorna som står väldigt trångt större plats.

Långsiktiga förbättringar för grisarna

Eftersom Brasilien inte har några egna lagar om djurskydd för grisar vill BRF tillämpa samma standard som EU. Denna omfattande förändring för grisarna kommer att ske gradvis under en tolvårsperiod. World Animal Protection bidrar med tekniskt stöd och övervakning.

Detta partnerskap kommer också att leda till andra förbättringar för djuren inom BRF:s livsmedelskedjor. BRF kommer genom överenskommelsen med World Animal Protection att utöka sina åtgärder för bättre djurvälfärd i all sin produktion och även för deras underleverantörer. Under partnerskapet ska de två parterna ta fram en omfattande handlingsplan som bygger på kunskap om och erfarenhet av bästa möjliga djurhållning.

 Alfredo Botti, chef för World Animal Protection i Latinamerika, säger: 

"Vårt uppdrag är att göra världen bättre för djur. Anledningen till att vi vill samarbeta med BRF är företagets engagemang för att förbättra djurens förhållanden, i linje med konsumenternas krav på etiska hänsyn när de ska köpa mat. BRF är en av de största globala livsmedelsföretagen som ansvarar för miljontals djur i livsmedelsbranschen. Genom samarbetet hoppas vi kunna förbättra levnadsvillkoren för lantbruksdjuren."

Läs mer om vårt arbete för lantbruksdjur >>

Brasilien har inte har några egna lagar om djurskydd för grisar. BRF ska nu tillämpa samma standard som EU. Denna omfattande förändring för grisarna kommer att ske gradvis under en tolvårsperiod.

Läs mer..